Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Språk-, samfunnsfag- og økonomifag
Ekskursjon til golfbana på Stokkenes

Ekskursjon til golfbana på Stokkenes

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomifag

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg2 er tilsaman 15 timar pr veke. Resten av faga kan du velje sølv

Fellesfaga er:

  • Norsk: 4 timar
  • Historie: 2 timar
  • Kroppsøving: 2 timar
  • Framandspråk (spansk, tysk, fransk): 4 timar
  • Matematikk 2P (praktisk matematikk): 3 timar

Valfritt programfag på vg2 / Vg3

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta 2 fag innan språk, samfunn og økonomifag som du har over 2 år (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velge ett fag til uavhengig av programområde (5 t/v).  Totalt skal du ha minimum 30 timer hver uke.  Du kan lese om dei ulike programfag på vilbli.no.

Programfag på studiespesialisering vg2:

Program  realfag
Program språk og samfunnsfag, økonomi
Program for Idrett/
Musikk, dans, drama
Matematikk R1
Internasjonal engelsk 
Breddeidrett
Fysikk 1
Sosiologi og sosialantropologi 
Musikk,dans, drama (skulemusikal)
Biologi 1 
Medie- og informasjonskunnskap 1
 
Kjemi 1 
Økonomistyring
 
Fysikk 1
 
 
Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Utdanningsleiar 
Ottar Bjørkedal
415 30 953

ottar.bjorkedal@sfj.no