Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknikk og industriell produksjon/Vg2 Industriteknologi
Elevar og lærar tip

Elevar og lærar tip

Vg2 Industriteknologi

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag: 9 timar per veke
 • Programfag: 17 timar per veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 9 timar per veke

Programfag

 • Produksjon, 7 timar per veke
 • Dokumentasjon og kvalitet, 5 timar pr veke
 • Reparasjon og vedlikehald, 5 timar per veke  

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Hospitering 4 veker i løpet av eit skuleår
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 timar per veke
 • Engelsk, 2 timar per veke
 • Norsk, 2 timar per veke
 • Kroppsøving, 2 timar per veke
Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Utdanningsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@sfj.no