Foto av medlemane i ungdomspolitisk utval 2017/2018. Teke i trappa ved kontorlokala til Sogn og Fjordane fylkeskommune, i Storehagen Atrium i Førde.

Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ungdomspolitisk utval

Ungdomspolitisk utval (UPU) er arbeidsorganet til fylkesting for ungdom (FFU).

UPU er sett saman av fem medlemer og varamedlemer. Desse vert valde på fylkesting for ungdom (FFU).

UPU arbeider etter mynde frå fylkesting for ungdom, og følgjer opp vedtak gjort av fylkesting for ungdom og rapporterer til FFU om måten dei har følgt opp vedtaka sidan førre tingsete. UPU skal fungere som referansegruppe i arbeidet med fylkeskommunale planar og saker som gjeld barn og ungdom.

UPU står for planlegging og gjennomføring av ei årleg nettverkssamling for ungdomsråda i kommunane og det årlege fylkestinget for ungdom.

Ungdomspolitisk utval 2017–2018

Desse sit i utvalet:

Ole Martini, Eid
Leiar
ole.ansger.nepomuk.martini@gmail.com
413 93 028

Kamilla Fauske Rivedal, Askvoll
Nestleiar
kamilla.f.r@hotmail.com
482 81 461

Njål Hopen Eliasson, Flora
Medlem
hopen99@hotmail.com
412 79 878

Lisa Horpen, Årdal
Medlem
l-h-2001@hotmail.no
940 37 323

Egil Vestrheim
Fast møtande vara
natvestegil@gmail.com
467 965 89

Varamedlemar

Thomas Halsnes

Maylinn Flikki

Anthony Hiller

Ta gjerne kontakt med UPU

Ta gjerne direkte kontakt med UPU dersom du lurer på noko, eller vil ta opp ei sak som du meiner er viktig for ungdom i Sogn og Fjordane. Du kan ta kontakt direkte med ein av medlemane eller du kan sende ein e- post til Ungdomspolitiskutval@sfj.no.
Du kan også ta kontakt på UPU si Facebookside.

Referat

Vedtekter for ungdomspolitisk utval

Framlegg til retningsliner for ungdomsråd i Sogn og Fjordane

Etter fråsegn frå fylkesting for ungdom 2014 utarbeidde ungdomspolitisk utval eit forslag til retningsliner for ungdomsråd i Sogn og Fjordane. Det er opp til kommunane sjølv om dei ynskjer å nytte desse retningslinene.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ole Martini
Leiar, ungdomspolitisk utval
ungdomspolitiskutval@sfj.no
413 93 028

Guro Høyvik
Kontaktperson i Sogn og Fjordane fylkeskommune

guro.hoyvik@sfj.no
415 30 608

Relaterte lenker

Eksterne lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
Fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Åshild Kjelsnes
Fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
Rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713