Eid vidaregåande skule
Du søkjer skuleplass på www.vigo.no

Elevar og datamaskin

Om skuleplass - tidsplan for inntak

Tidsplan for inntak 2017 (skuleåret 2017-2018):  05. juli, melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak., 13. juli, svarfrist første inntak.

Søkjarhandboka 2017-2018

Tidsplan for inntak 2017 (skuleåret 2017-2018)

 05. juli, melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak.
 13. juli, svarfrist første inntak.
 28. juli, melding om andre inntak.
 04. august, svarfrist andre inntak. 

 14. august, skulane overtek inntaket.
 21. august, skulestart.

 

Oversikt over opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 finn du på www.vilbli.no.

Tips ein ven Skriv ut