Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Regional planstrategi – endringar

Fylkestinget vedtok 17. oktober 2017 fleire endringar i framdriftsplanen i Regional planstrategi.

Fylkestinget vedtok i sak 34/17 slike endringar i Regional planstrategi:

  • Strategisk plan for kysten: Planframlegget vert lagt ut til offentleg ettersyn i januar/februar 2018 med vedtak i fylkestinget i juni 2018.
  • Regional plan for klimaomstilling: Planframlegget vert lagt ut til offentleg ettersyn i februar/mars 2018, og med vedtak i fylkestinget i juni 2018.
  • Oppstart av arbeidet med ny Regional plan for arealbruk vert utsett til tidleg haust 2018.
  • Regional plan for verdiskaping og Strategi for senterstruktur er prioriterte planarbeid i perioden 2016–2020 og vert innlemma i den samla oversikta.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette