www.eid.vgs.no

Kart frå prosjekt på fylkesvegnettet. Foto: Fylkesatlas

Prosjekt på fylkesvegnettet

Fylkeskommunen har utarbeidd kart som viser investeringsprosjekt på fylkesvegnettet sidan 2010.

I 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for det øvrige riksvegnettet i Sogn og Fjordane med unntak av rv. 13 over Vikafjellet og rv. 55 frå Hella til Sogndal.

I 2015 er det løyvd 106,7 mill. kr til investeringar på fylkesvegnettet. I tillegg skal det nyttast 90,7 mill. kr til skredsikringstiltak.

Her kan du finne kart som viser investeringsprosjekt på fylkesvegnettet sidan 2010.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Nestleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Relaterte lenker