Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: Rune Lee
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Sogndal vgs V/ Ronja Feet
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Osland Stamfisk AS
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Norolv Kvamme
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Bremanger kommune, Bremanger kommune
I - 18/2537-29 Bruk av LTU-midlar
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Naustdal Frivilligsentral
I - 18/6918-1 Tilbud fra Enable
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Enable
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Gunn Åmdal Mongstad
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Sem & Stenersen Prokom AS
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Faun Natruforvaltning AS
I - 18/6961-1 Bilete
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Olav Stølen
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Faun Naturforvaltning AS
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Telehuset Førde
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Fjordkraft
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Fjordkraft
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: Fiskeridirektoratet
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Helen Hjertaas
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Noralv Distad
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Noralv Distad
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Gunhild Alis Berge Stang
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Norolv Kvamme
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: Marius Folkestad
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Jenny Ellaug Følling
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: Benjamin Rock
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Flåm Guideservice AS
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Magnhild Råke Søholt
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Karen Oddrun Alice Hornnes
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Vest Politidistrikt
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/6932-3 Melding til fagprøve
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: Askvoll kommune
I - 18/1038-5 Prøveprotokoll
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Norconsult AS
I - 18/7218-7 Aurland Taxi
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Ragna Finden Skaim
Dato: 18.07.2018 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Mårenbiennalen v/Ivar Orvedla
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Bremanger kommune
I - 18/1723-2 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Creeact AS
I - 18/2074-3 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1831-3 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1971-4 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
I - 18/1973-3 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Aurland kommune
I - 18/1863-3 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1757-3 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/2015-3 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1725-3 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1967-4 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1868-4 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/2698-4 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1755-2 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1794-2 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1790-2 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1789-2 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1795-2 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1756-2 Dokumentasjon
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/7280-1 Prøvebevis
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
I - 18/2067-2 Vitnemål
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
I - 18/1698-3 Vitnemål
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1462-3 Vitnemål
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1788-3 Prøvebevis
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2018 - Avsendar: *********************