Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Jamfør mottakarliste
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: DNB, Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, SB1Markets
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Haarkloufestival
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Sunnfjord Utvikling AS
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Hilmar Høl, Hilmar Høl
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Eirik H. Hamre
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Kommunalbanken AS
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
I - 18/8472-1 Tre skjer-namn i Gulen
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Kartverket
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Mie Dahl Pind
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Helge Titland
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Maske AS
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane Tingrett
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Trøndelag Fylkeskommune
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Lærdal kommune
Dato: 12.10.2018 - Mottakar:
I - 18/8077-9 Realkompetanse
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Aksello AS
Dato: 12.10.2018 - Mottakar: Norconsult As Avd Sogndal
I - 17/7824-256 Fangstskjema kystsel
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Geir Larsen
I - 18/8077-10 Realkompetanse
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Landbruks- og Matdepartementet
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Sogn Jord- og Hagebruksskule
I - 17/763-2 Dokumentasjon
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Helse- og Omsorgsdepartementet
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane Turlag
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Sogn Naturforvaltning AS
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Vilreinnemnda for Sogn og Fjordane
Dato: 12.10.2018 - Avsendar: Den Norske kyrkja