Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Frantz as
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Frantz as
U - 18/93-1 Ambulering
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/93-2 Svar - Ambulering
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Fylkesutvalet 23. januar 2018
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Riksantikvaren
U - 18/206-2 Svar - Vitnemål
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Gloppen kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Stryn Turn og Idrettslag
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Direktoratet for mineralforvaltning
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Helse Førde HF
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Lars Leegaard Marøy
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Ellen Kristin Ruland
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Jose Mari Ugaldea Duralde
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: NVE
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Vidsyn rådgivning as
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Frantz as
Dato: 12.01.2018 - Mottakar:
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/8039-4 Prøveprotokoll
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
I - 16/8579-14 Prøveprotokoll
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Frantz as
I - 17/7167-7 Retur av oppmelding
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
I - 17/7165-7 Retur av oppmelding
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Kjetil Noraberg Nilsen
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Ellen Kristin Ruland
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/269-2 Avbrot i læretida
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Kluge Advokatfirma AS
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane avdeling
I - 17/3610-22 Merknad til fredingssak
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Anders K. Mundal
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Indre Nordfjord Turlag v/Olav Auflem
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Universitetsmuseet i Bergen
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Universitetsmuseet i Bergen
I - 17/5002-9 Vurdering av vitnemål
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Gloppen kommune
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Nordfjord Miljøverk IKS
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Sunnfjord Energi AS
Dato: 12.01.2018 - Mottakar:
U - 17/5609-5 Vitnemål
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Nordic Rutile AS
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Nærøyfjorden Verdsarvpark
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Solund kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Selje kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Fylkesutvalet
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: SFE Nett AS
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: TV 2
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: UKM Norge
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Klima- og Miljødepartementet
Dato: 12.01.2018 - Mottakar: Ingvar Åberge
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 12.01.2018 - Avsendar: Mannheimer