Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: SOLUND IL
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Kolset Seniordans
Dato: 14.03.2018 - Mottakar:
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Hans Otto Nicolayssen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Sogn Opplæringskontor
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Naustdal kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Vågsøy kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Ole Birger Thorbjørnsen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Sogn Opplæringskontor
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Mattilsynet
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Ole Birger Thorbjørnsen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Nils Joachim Knagenhjelm
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Eid kommune v/Karl Anders Helset
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Lillian Bruland Selseng
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Selje kommune v/Lene Gangeskar
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Reint AS
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 14.03.2018 - Mottakar:
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Høyanger kommune, Høyanger kommune, Balestrand kommune, Leikanger kommune, Sogndal kommune, Aurland kommune, Lærdal kommune, Årdal kommune, Luster kommune, Askvoll kommune, Fjaler kommune, Gaular kommune, Førde kommune, Naustdal kommune, Bremanger kommune, Vågsøy kommune, Selje kommune, Eid kommune, Gloppen kommune, Stryn kommune, Flora kommune, Eid kommune, Førde kommune, Fjaler kommune, Solund kommune, Bremanger kommune, Gulen kommune, Aurland kommune, Stryn kommune, Flora kommune, Høyanger kommune, Luster kommune, Flora kommune, Gulen kommune, Solund kommune, Hyllestad kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Lærdal kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/2291-1 Pensjon
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Kulturdepartementet
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Kommunal Rapport AS
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Jenny Ellaug Følling
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Univeristetsmuseet i Bergen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Helse Førde
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Vågsøy kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Trygg 24 AS
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Naustdal kommune
U - 16/2348-10 Søknad
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Gloppen kommune v/Per Arne Strand
N - 18/1280-6 Hospitering 2018
Dato: 14.03.2018 - Mottakar:
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Vågsøy Vekst AS
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Hornindal kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Flora kommune v/Arild Melvær
I - 18/2310-1 Dokumentasjon
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 17/6546-32 Ettersendt ESPD skjema
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Trollekraft AS
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Bremanger kommune v/Gunn Heidi Hansen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Riksantikvaren
I - 17/1881-8 Endre sluttmål
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Høyanger kommune v/Morten Torvund
Dato: 14.03.2018 - Mottakar:
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
U - 17/8148-10 Biblioteksøk
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: 'bibfolk@sf.fylkesbibl.no', 'vgs@sf.fylkesbibl.no'
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 17/5176-5 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Østfold Energi AS
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Markedskraft ASA
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Ks
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 17/3582-8 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Gaular kommune v/Merete Grimestad Birkeland
I - 16/2694-5 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Jølster kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/478-4 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Naustdal kommune v/Hilde Gartland
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 16/8188-5 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: SFFKFaktura
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Bergens Tidende AS
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Bernt Tore Inderøy
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Hordaland fylkeskommune
I - 17/7590-6 Prøveprotokoll
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
U - 18/2329-1 Utlån av klientmappe
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
N - 15/8462-23 Fakturaer
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Norges Husflidslag
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Luster kommune v/Knut Åge Teigen
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Lærdal kommune v/Gunn Beate Sjøthun
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Bergens Tidende AS
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Stryn kommune v/Hilde Lødøen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Opplæringskontora
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Trygg 24 AS
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Årdal kommune
I - 18/2330-1 Timevurdering
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Universitetet i Bergen
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Gamlebua i Stavang
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Erik-Charles Faulk
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Flora kommune
I - 18/2078-2 Dokumentasjon
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Årdal kommune
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Ola Moe
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Ola Moe
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/2336-1 Lærekontrakt
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/2337-1 Praktisk eksamen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Eid kommune
I - 18/2339-1 Praktisk eksamen
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: Arbeidstilsynet
I - 18/1968-2 Dokumentasjon
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/2344-1 Lærekontrakt
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: NRK
I - 18/2346-1 Lærekontrakt
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/5214-3 Dokumentasjon
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 14.03.2018 - Mottakar:
Dato: 14.03.2018 - Avsendar: *********************