Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:
Offentlig journal
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Myklebost Kraft AS
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Gloppen Kommune
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Marita Gunn Aarvik, Ellen Haugen Bergsrønning, Gunn Marit Lygre, Tor Titlestad, John Erik Brakstad, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Møre Bispedømmeråd, Stavanger bispedømmeråd, Bjørgvin bispedømmeråd, Ragna Sofie Grung Moe, Åse Bitustøl, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nidaros Bispedømmeråd, Neshe Lie, Frøydis Austigard, Hans Morten Løvrød, Synnøve Aabrekk
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Jølster Jazzklubb
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Vestnorsk Filmsenter AS
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Musea i Sogn og Fjordane
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Nordplan AS, avd. Ålesund
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Jølster kommune
U - 17/9230-1 Ramsey History
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Aurland Folkebibliotek
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Losnegard Audhild Stave
Dato: 02.12.2017 - Mottakar: Medlemmane i fylkestinget