Nyhende

Førde, Foto: Njål Nedrebø.

Svak folketalsutvikling i tredje kvartal 2017

22. november 2017

Folketalet i Sogn og Fjordane auka med 29 personar i løpet av tredje kvartal 2017. Samanlikna med folketalsutviklinga i tilsvarande kvartal dei siste sju åra er dette talet lågt. Spesielt er kontrasten sterk til fjoråret då folketalet vaks med 437 personar i tredje kvartal. 

Les meir ›

Regional planstrategi – endringar

20. oktober 2017

Fylkestinget vedtok 17. oktober 2017 fleire endringar i framdriftsplanen i Regional planstrategi.

Les meir ›

Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur

14. november 2017

Planprogram for regional plan for kultur er lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

Les meir ›