Nyhende

Elbil ved snøggladestasjon med fjell i bakgrunnen.

Takkar for gode og konkrete høyringssvar

25. mai 2018

31 høyringsinstansar har sagt si meining om korleis Sogn og Fjordane skal klimaomstille seg. – Det har kome mange gode, konkrete og interessante innspel, seier plansjef Synnøve Stalheim i fylkeskommunen.

Les meir ›

Fylkestinget vedtok strategi for tettstadutvikling og senterstruktur

20. april 2018

Førde vert definert som fylkessenter i Sogn og Fjordane, medan Sogndal og Florø er regionsenter.

Les meir ›

Føreslår å styrke kystregionen med eit kystråd

13. april 2018

Strategisk plan for kysten skal stake ut kursen for vekst i kystregionen fram mot 2029. Utkastet til kyststrategi ligg no ute på høyring, med frist for innspel 24. april.

Les meir ›