Regionale planar

Regionale planar

Regionale planar skal følgja prosess og krav til medverknad og høyring etter plan og bygningslova. Endeleg vedtak i fylkesting. Planen skal følgjast opp med årlege handlingsprogram og budsjett. For regional plan er det mogelegheit for rettsleg bindande bestemmelsar for areal. Regional plan kan og påleggjast av staten.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette