Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Påbygging til generell studiekompetanse
Elevar på påbygg

Elevar på påbygg

Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse gir moglegheit til vidare studium ved dei fleste høgskular og universitet. Til visse studiar er det spesielle opptakskrav, og ofte er kravet fordjuping i matematikk og/eller andre realfag. 

For å kunne starte på påbygging må du ha fullført 

  • Vg1 og Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram
  • Vg1 i eit studieførebuande utdanningsprogram og Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram (kryssløp)

Oversikt over undervisningsfag på Eid vgs

Fellesfaga er:

  • Norsk,  10 timar i veka
  • Historie, 5 timar i veka
  • Matematikk, 5 timar i veka
  • Naturfag, 3 timar i veka 
  • Kroppsøving, 2 timar i veka

Programfag du kan velje: ​

  • Sosiologi og sosialantropologi, 5 timar i veka
  • Teknologi og forskningslære2, 5 timar i veka
  • Biologi1, 5 timar i veka

I tillegg kan du velgje å vere med på faga Breiddeidrett eller m usikk, dans, drama. Begge faga er 5 t/v og går føre seg delvis utanom skuletid.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Utdanningsleiar 
Ottar Bjørkedal
415 30 953

ottar.bjorkedal@sfj.no