Nyhende

Nærbilete av person som snakkar i mobiltelefon.

Ny teneste for vaksne som ynskjer rettleiing om opplæring

17. september 2018

I dag opnar fylkeskommunen servicetelefon for vaksne over 25 år som ynskjer rettleiing om opplæring, kompetanse og karriere. Telefonen har ope måndag til torsdag frå klokka 12 til 14.

Les meir ›

Fylkeskommunen med lågterskeltiltak mot mobbing

30. august 2018

Det er nulltoleranse mot mobbing, vald og diskriminering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. No er det enklare enn nokon gong å seie i frå, gjennom meldeknappen.

Les meir ›

Kronikk: Vi må stå saman mot mobbing og utestenging

28. august 2018

– Eit nytt skuleår er i gang, og spente elevar har troppa opp for første skuledag på barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular. Fellesnemnaren er at skulestarten kjennest litt vanskelegare for nokre av elevane, skriv fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›