Bilete tatt nedanfrå og opp. Fem tårn med trapp mellom. Foto: Anne Lise Norheim/Halliburton

Foto: Anne Lise Norheim/Halliburton

Olje og gass

Ein stor del av petroleumsproduksjonen i Noreg finn stad utanfor kysten til Sogn og Fjordane. Ein finn fleire oljefelt utanfor kysten vår, blant anna Snorre, Statfjord, Gullfaks, Kvitebjørn og Valemon.

Samanlikna med nabofylka er Sogn og Fjordane underrepresentert i olje- og gassnæringa. Det trengst innsats for å betre og å halde på posisjonen. Denne satsinga inngår i verdiskapingsplanen.

Fylkeskommunen tek gjennom petroleumsrådet ansvar for politisk påverknadsarbeid, mens Maritim foreining Sogn og Fjordane har ansvar for å utvikle leverandørnettverket.

Petroleumsrådet er oppretta av fylkestinget og har eit hovudansvar for olje og gass i fylket. Rådet er leia av fylkesordføraren.

Fjordbase har ein sentral plass i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane. Lutelandet Offshore posisjonerer seg for rivingsoppdrag. Også i Gulen er det omfattande petroleumsrelatert verksemd.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00