www.eid.vgs.no

Angst for tannbehandling?

Vi kan gi psykologisk behandling til deg som har behov for tilrettelagt tannbehandlingstilbod på grunn av tortur, overgrep eller odontofobi (TOO).

Hos oss vil du få samtalar med psykolog og tilvenning til tannbehandling av tannlege med spesialkompetanse. Behandlingsmetoden som blir brukt er hovudsakeleg kognitiv adferdsterapi og blir utført i samarbeid med psykolog. Psykologen, tannhelsesekretæren og tannlegen som møter deg vert kalla TOO-team. 

Hovudmålet med behandlinga

Hovudmålet med behandlinga er å trene deg opp til å meistre delar av tannbehandlinga som er vanskeleg for deg, slik at du i etterkant kan fortsette tannbehandling hos din faste tannlege eller tannpleiar. Om du ikkje har ein tannlege allereie vil vi hjelpe med å finne ein tannlege til deg.

TOO - teamet behandlar hovudsakleg den tannbehandlingsrelaterte angsten, men utfører også varierande grad av tannbehandling som ein del av angstbehandlinga.

Behandlingskostnader

Behandlinga som TOO-teamet utfører er kostnadsfri. Det same er naudsynt tannbehandling utført av tannlegar tilknytta TOO-teamet. Eventuell framtidig tannbehandling hjå ein anna tannlege må du betale, dersom ein ikkje har andre spesifikke tilstandar i munn og tenner som gjev rett til trygderefusjon. https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din

Tilvisning

Barn og unge mellom 10 og 20 år skal tilvisast frå sin offentlege tannlege. Vaksne kan vende seg direkte til TOO-teamet på eige initiativ eller vere tilvist frå tannlege, lege eller psykolog.

Om du trur at vi kan hjelpe deg eller har spørsmål om tilbodet er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med oss!

 

Teamet held til i Florø:

Florø Tannklinikk
Hamregata 6, postboks 1064
6901 Florø
Tlf. 57 74 66 80
E-post: odontofobiteam.floro@sfj.no

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Odontofobiteamet TOO
Florø Tannklinikk
odontofobiteam.floro@sfj.no
57 74 66 80

Relaterte lenker