Eid vidaregåande skule
Elevane i klasse 2ita, vg2 industri teknologi har registert ungdomsbedrift

Eid Industrihus ub

21. september 2018

Er ei av ungdomsbedriftene på Eid vgs dette skuleåret.

Operakulisser til laboheme

Operakulisser til La bohème

21. september 2018

Under to veker til haustens operapremiere, og elevane på vg2 industriteknologi og industriell møbelprodusjon jobbar med operakulisser. 

Fylkeskommunen har fått på plass mobbeknapp

Fylkeskommunen med lågterskeltiltak mot mobbing

03. september 2018

Det er nulltoleranse mot mobbing, vald og diskriminering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. No er det enklare enn nokon gong å seie i frå, gjennom ein meldeknapp. Denne meldeknappen finn du på nettsida vår.

To elevar ser på ein pc-skjerm

Elev-pc

07. august 2018

Alle elevar skal stille med pc kvar dag på skulen. De kan lese meir om elev-pc ordninga for vg1-elevar i Sogn og fjordane her: Elev-PC. Der står all informasjon om ordninga med elev-PC, modellar, finansiering, betilling og anna.

Teikna skulebuss

Skuleskyss 2018/2019

06. august 2018

Alle må søkje skuleskyss på https://skuleskyss.sfj.no. Dette gjeld også sjølv om du hadde skuleskyss siste skuleår. Du kan bruke det gamle kortet ditt viss du har frå før.

Elevar og lærarar i trappa foran Eid vgs

Velkomen til skulestart

25. juli 2018

Først skuledag er måndag 20.august 

Kystlotteriet

Ryddeaksjon 20. og 21.6.

18. juni 2018

Naturvernforbundet m.fl har no gått saman om å starte opp Kystlotteri for fylket. Dette er ei ordning som skal motivere folk til å rydde fjører, strender og langs vassvegar

Skulebøker stabla i haug

Hugs innlevering av bøker!

08. juni 2018

Etterkvart som faga blir ferdige, kan de berre levere bøkene på biblioteket. Siste frist for innlevering er fredag 22.juni 2018!