Nyhende

Foto av tre jenter på veg over ei bru i Førde. Dei smiler og ler, det er sommar, og i bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

Ungdomane trivst godt i fylket

27. juni 2017

Resultata frå vårens Ungdata-undersøking syner at ungdom i Sogn og Fjordane skårar litt betre enn landsgjennomsnittet på spørsmål om skule, nærmiljø og forholdet til foreldra.

Les meir ›

Ny rapport - Helse, miljø, skule og livsstil i Sogn og Fjordane 2011-2015

07. april 2017

Rapporten presenterer viktige resultat frå ungdomsundersøkinga 2015, samt utvikling over tid for utvalde variablar gjennom prosjektet sine tre kartleggingsår: 2011, 2013 og 2015.

Les meir ›

Seminar om oppfølging av folkehelselova

01. mars 2017

Kommunane i Sogn og Fjordane er inviterte til dagsseminar om arbeidet med oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar på i Førde 1. mars. Sjå opptak av seminaret her.

Les meir ›