www.eid.vgs.no

INU-FSF

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF)

INU-midlane skal bidra til etablering og utvikling av lokale og regionale næringsmiljø og innovasjonssystem som gir betre vilkår for auke verdiskaping. Målet er å stimulere til utvikling, nyskaping og auka kompetanse/næringsverksemd, med hovudfokus i dei tre råka kommunane

Ordninga er under avvikling og det vil ikkje bli utlyst midlar i 2017.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker