www.eid.vgs.no

Innføringsklassen har ulike læringsarenaer. Skulen brukar nærmiljøet i undervisninga

Innføringsklassen har ulike læringsarenaer. Skulen brukar nærmiljøet i undervisninga

Eksamensretta grunnskulefag, EGF-klasse

Ved Eid vgs får minoritetsspråklege frå heile Nordfjord eit tilbod om å ta grunnskulen og få vitnemål etter 10.klassefag. Etter året i EGF-klassa skal elevane skal søkje inntak på vg1 på lik linje med 10.klasseelevar. Faga dei har er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Klassa er eit samarbeid mellom Eid kommune og fylkeskommunen.

Tips ein ven Skriv ut