Foto av direktør ved Vestlandsforsking, Merete Lunde og Erik Kyrkjebø ved Høgskulen på Vestlandet utanfor Høgskulen sitt nyast bygg på Campus i Sogndal.

Fylkeskommunen med på teknologiløft for fylket

15. desember 2017

Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking skal i gang med eit stort prosjekt om digitalisering, automatisering, robotikk og data. Sogn og Fjordane fylkeskommune har planar om å delta i prosjektet med seks millionar kroner.

Les meir ›
Foto frå Sogn og Fjordane-standen på fiskerimessa Nor\-Fishing i 2012. Biletet er teke ovanfrå, og vi ser store delar av standen, samt dåverande fylkesordførar Åshild Kjelsnes som opnar messestanden.

Fylkeskommunen inviterer bedrifter med til Nor-Fishing 2018

07. desember 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune organiserer ein fylkesstand på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim i august neste år. No søkjer vi etter bedrifter som vil vere med.

Les meir ›
Foto av Vemund Eldegard som tek imot gründerprisen for ungdom 2017. Han held eit diplom, ein blomsterbukett og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Vemund Eldegard til topps som gründer

05. desember 2017

Gründerprisen for ungdom 2017 vart delt ut til Elde Cosmetics og Vemund Eldegard frå Førde, som no sel sitt eige hudpleieprodukt i land som Thailand, Autralia og USA.

Les meir ›
Foto av Rune Nedregaard i Statoil. Han held innlegg på petroleumskonferansen Vekst i Vest i Florø i november 2017. Bak han ser vi ein presentasjon der det står Snorre Expansion Projekt.

140 deltok på årets Vekst i Vest

17. november 2017

Petroleumskonferansen Vekst i Vest samla 16. november 2017 om lag 140 deltakarar på Flora samfunnshus.

Les meir ›
Føredrag

Samling i Sunnfjord

17. november 2017

Digitalisering stod på agendaen då næringsmedarbeidarar vart samla denne veka.

Les meir ›
Foto som syner cruiseskipet Britannia til kai i Flåm. I framgrunnen i biletet ser vi ein mann med ein liten unge på skuldrene, som begge ser mot det store skipet. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring – Handlingsplan for cruisestrategien

14. november 2017

Har du meiningar om cruisetrafikken på Vestlandet? Handlingsplanen for cruisestrategien for vestlandsfylka er no ute på høyring, og du kan seie meininga di fram til 2. januar 2018.

Les meir ›
gruppebilete av fire personar, frå venstre Lena søderholm fylkeskommunen, Per Sandberg fiskeriminister, Jenny Følling fylkesordførar, Eirik Osland, Osland havbruk, innandørs foran grøn vegg.

Møtte fiskeriministeren om oppdrettsanlegg på land

10. november 2017

Forskrifta som hindrar oppdrett av laks og aure på land ved nasjonale laksefjordar er utdatert, meiner fylkesordførar Jenny Følling. Dette vart tatt opp då  Følling møtte fiskeriminister Per Sandberg 10. november. 

Les meir ›
Foto av ei oljeplattform litt på avstand. Vi ser også eit par skip i horisonten.

Vekst i Vest 2017

06. november 2017

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert arrangert i Florø 16. november. Tema er blant anna kva moglegheiter og utfordringar som finst når det gjeld petroleumsverksemd utanfor kysten av Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av studentar ved NTNU som er samla rundt små bord i eit stort rom for å høyre besøket frå driftig,no fortelje om entreprenørskapsmoglegheiter i Sogn og Fjordane. På ei lita scene er det ein stor sofa, der det sit to personar. Det står to menn ved sidan av sofaen og snakkar.

Promoterte Sogn og Fjordane på NTNU

01. november 2017

To NTNU-studentar var seks veker i Sogn og Fjordane i sommar, då dei fekk Verdas Beste Sommarjobb. Sist veke var Ingvild Andersen i driftig.no i Trondheim for å lokke fleire studentar til fylket.

Les meir ›
Foto av gruppearbeid frå eit stort rom/ein aula der fire grupper sit samla og diskuterer noko. Det er fem personar på kvar gruppe. Rommet er lyst og høgt under tak, golvet er grønt og i glas.

Kunnskapsdeling på dagsorden i europeisk prosjekt

25. oktober 2017

Deling av kunnskap var tema då ein delegasjon frå Sogn og Fjordane fylkeskommune møtte partnarar frå andre distriktsregionar i Europa i Spania tidlegare i haust.

Les meir ›
Nærbilete av ein dråpe som heng på og er i ferd med å renna ned frå eit blad.

Protesterer mot flytting av vassforvaltningsarbeidet

23. oktober 2017

Regjeringa vil flytte ansvaret for arbeidet med vassforskrifta frå fylkeskommunane til statleg nivå. Dette vil svekker det lokale sjølvstyret og engasjementet for vassmiljøet, meiner fylkesordføraren.

Les meir ›
Foto av eigar av Osland Havbruk, Erik Osland. Han held ein stor fisk i hendene, og står på eit oppdrettsanlegg.

Tek tradisjonell næring inn i framtida

18. oktober 2017

Osland Havbruk i Høyanger vil tenkje nytt når dei i framtida skal byte ut ein av arbeidsbåtane og vil sjå på moglegheita for å ta i brukt eit hydrogendrive fartøy.

Les meir ›
Foto av surfarar i Hoddevika på Stadlandet. Vi ser to surfarar bakfrå, som går i strandkanten med kvart sitt surfebrett. Det er sommar og fint vêr.

Reiselivskonferansen 2017

18. oktober 2017

Alle kundane deira er på nett. Korleis kan reiselivet til passe seg, vere til stades og bli så synlege som mogleg i digitale kanalar?

Les meir ›
Foto frå utdelinga av Innovasjon Norge sin bedriftsutviklingspris i landbruket. Biletet syner fylkesordførar Jenny Følling og nestleiar i hovudutval for næring og kultur Jakob Andre Sandal, som delte ut prisen, og Ruth Guddal, Oddrun Guddal og Frank S. Guddal, som tok imot han.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket til Matstova

17. oktober 2017

Matstova AS er tildelt Innovasjon Norge Sogn og Fjordane sin Bedriftsutviklingspris for landbruket for 2017.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av gründerprisen for ungdom i 2017. Biletet syner dei to gründerane bak REMB Technologies, som fekk prisen og som held ein blomsterbukett, eit diplom og ein sjekk på 50 000 kr. Til høgre for dei står nestleiar i hovudutval for næring og kultur, Jakob Sandal og fylkesordførar Jenny Følling.

Kven fortener årets gründerpris for ungdom?

16. oktober 2017

Fylkeskommunen treng hjelpa di til å finne fram til vinnaren av gründerprisen for ungdom 2017. Du kan nominere både deg sjølv eller andre til prisen på 50 000 kroner.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som opnar Newton-rommet i Flora. Ho har på seg svart jakke, eit lyst skjørt og fylkesordførarkjeda. Ved sidan av ho står det to elevar i kvite frakkar og held snora som fylkesordføraren skal skjere.

Fylkesordføraren opna Newtonrom i Florø

06. oktober 2017

Det andre Newton-rommet i fylket opna i Florø i dag. Det var fylkesordførar Jenny Følling som stod for den høgtidlege opninga, som markerer ei storsatsing på realfag og teknologi.

Les meir ›
Foto frå eit kurs for kommunale næringsmedarbeiarar på Skei. Assisterande fylkesdirektør, Endre Høgalmen, står framfor forsamlinga på vel ti personar, som sit ved bord i ei hesteskoform framfor han.

Presentasjonar frå næringskurs

05. oktober 2017

Det var kurs for kommunale næringsfond og næringsmedarbeidarar i kommunane torsdag 21. september.

Les meir ›
Foto av bokstavar som formar ordet Innovation på ei glasplate.

1,6 millionar til inkubatorar

28. september 2017

Hovudutval for næring og kultur løyvde 26. september 1,6 millionar kroner i stønad til inkubatorverksemder i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av røyrgata og trappene til Kraftanlegg 1 i Høyanger. Biletet er teke ovanfrå, vi har røyr og trapper i framgrunn og utsikt mot Høyanger og verket i bakgrunnen.

Skal utvikle K1 i Høyanger

21. september 2017

Hovudutval for næring og kultur skal i møtet 26. september peike ut fylkeskommunen sin representant i styringsgruppa for prosjektet «K1 Høyanger – ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge».

Les meir ›
Foto av fem personar, tre menn og to kvinner, som står framfor eit lysbilete av ein hurtigbåt med skrifta H2 på sida av båten. Det er frå den internasjonale hydrogenkonferansen i Florø i september 2017.

Internasjonalt hydrogenseminar i Florø

15. september 2017

Maritim fornybar energi, hydrogen og subseateknologi stod på agendaen då næringsliv og ulike aktørar frå heile verda var samla i Florø 13. og 14. september.

Les meir ›
Foto frå utsiktspunktet på Stegastein i Aurland. Vi ser nokre folk stå ute på utsiktspunktet, det er blå himmel, sol og grøne tre.

Nytt om infrastrukturmidlane for reiselivet

13. september 2017

Infrastrukturmidlane blir frå 2018 lyste ut 15. januar, med tildeling i mars. Midlane vert gitt for inneverande år, noko som betyr at prosjekt som får støtte, må startast opp i løpet av 2018.

Les meir ›
Foto av ein mann som sit på ei lita gravemaskin og grev ei grøft i eit byggefelt. Ved sidan av står tre tromlar med oransje kablar, som skal bli breiband.

24 millionar til breiband i fylket

12. september 2017

Statlege millionar løyser ut til saman omlag 60 millionar til breiband, og minst 1900 husstandar i Sogn og Fjordane får no breiband med god hastigheit.

Les meir ›
Foto som syner fylkesordførar Jenny Følling og Asgeir Hasund i Marine Harvest som tek kvarandre i handa for å markere samarbeidet mellom Måløy vidaregåande skule og Marine Harvest. Rundt dei står ei rekke elevar og andre.

Underteikna avtale om undervisningskonsesjon

11. september 2017

– Dette samarbeidet er svært gledeleg og veldig viktig for rekrutteringa til dei marine næringane, og for kvaliteten på dei marine opplæringstilboda vi har her i fylket, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›
Fotocollage med foto frå jenteversjonen av dei marine leirane. Fotoet i midten syner jenter på toppen av opplæringsfartøyet Skulebas, med namnet på båten synleg. Dei andre bileta syner blant anna båten, sjømat, bedriftsbesøk osv.

Marine leirar hausten 2017

04. september 2017

Også i år inviterer fylkeskommunen og Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag 10. klassingar til marine leirar om bord i opplæringsfartøyet Skulebas.

Les meir ›
Illustrasjon av ein hydrogendriven hurtigbåt. Båten er kvit, med eit blått H2-symbol på sida. Rundt båten ser vi berre sjø.

Hydrogensatsing set Sogn og Fjordane på verdskartet

29. august 2017

Maritim fornybar energi og hydrogen står på agendaen når næringsliv og andre aktørar frå heile verda samlast i Florø 12.–14. september.

Les meir ›
Foto av dei fire fylkesordførarane på Vestlandet på havbruksmessa Aqua-Nor i Trondheim. På veggen bak dei ser vi fylkesvåpena til Hordaland og Sogn og Fjordane og delar av logoen til Rogaland.

Vellukka arrangement under Aqua-Nor

21. august 2017

Over 20 utstillarar frå heile Vestlandet var representerte på vestlandsstanden på havbruksmessa Aqua-Nor sist veke. Fellesstanden vart godt besøkt under messa.  

Les meir ›
Foto av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, ordførar i Flora Ola Teigen og fylkesordførar Jenny Følling mot ei grå bakgrunn. Biletet er teke ute.

Petroleumsrådet i Stavanger

14. august 2017

Petroleumsrådet i Sogn og Fjordane med fylkesordførar Jenny Følling i spissen, var sist veke i Stavanger for å møte sentrale aktørar innan olje- og gassektoren.

Les meir ›
Foto av to steinkobbar/fjordselar som sit på eit skjær. Det sit ein måse ved sidan av dei.

Jakta på steinkobbe er avslutta

09. august 2017

Sogn og Fjordane hadde i 2017 ein samla kvote for jakt på 25 steinkobbar. Kvota er no brukt opp og jakta avslutta.

Les meir ›
Foto frå kaien i Hyen, med deltakarane på eit møte oppstilte med fjell og blå himmel i bakgrunnen. Det er fire menn og to kvinner.

EKOHYD-prosjektet er i gang

04. juli 2017

Det var oppstartsmøte for prosjektet EKOHYD i Hyen 29. juni. Målet er å greie ut effektiv implementering av hydrogen og andre lågutsleppsløysingar i hurtigbåttrafikk.

Les meir ›
Elv

Kraft i Vest

03. juli 2017

Aktuelle tema innan energifeltet vert diskutert når kraftinteresserte samlast på Sandane i september.

Les meir ›
Foto av det gule bygget som rommar Quality Hotel Florø. Hotellet ligg heilt nede ved sjøen, og vi ser sjøen i framgrunnen. Det er overskya og litt blå himmel.

Kompetansemeklar på oppdrettsseminar

26. juni 2017

Nyslått kompetansemeklar Paul Jacob Helgesen representerte VRI4-prosjektet på fagseminaret om fiskeoppdrett i samband med Himmel og Hav-helga i Florø 15.–18. juni.

Les meir ›
Foto av eit oppdrettsanlegg som ligg ute på sjøen. Vêret er grått, og skyene heng nedover fjellsidene i bakgrunnen.

Sogn og Fjordane får undervisningskonsesjon

22. juni 2017

Sogn og Fjordane har endeleg fått sin første undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og aure, knytt opp mot naturbruk- og akvakulturlinja ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Foto av dei fire nye kompetansemeklarane i VRI4-prosjektet til fylkeskommunen. Det er tre menn og ei kvinne som står framfor lokala til Forskingsrådet i Oslo.

Kompetansemeklarane på plass

15. juni 2017

Kompetansemekling er del av forskings- og utviklingsprosjektet til fylkeskommunen, VRI4-prosjektet. Fire nye kompetansemeklarar skal gi råd og hjelp til bedrifter og nettverk i fylket.

Les meir ›
Føredrag om statsstøtte

Fagdag i Fjærland

12. juni 2017

Den 6.juni inviterte fylkeskomunnen til fagdag i Fjærland

Les meir ›
Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Får midlar til nasjonal satsing på hydrogen

09. juni 2017

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum teke initiativ til eit fylkeskommunalt hydrogennettverk og får no 100 000 kr frå Miljødirektoratet til å starte arbeidet.

Les meir ›
Hurtigbåten MS Tideadmiral

472 000 til prosjekt om hydrogen i hurtigbåttrafikk

02. juni 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 472 000 til eit prosjekt om lågutsleppsløysingar i offentleg hurtigbåttrafikk.

Les meir ›
Logoen til Regionalt forskingsfond Vestlandet på kvit bakgrunn.

37 millionar til ny forsking på Vestlandet

31. mai 2017

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 36,6 millionar kroner til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Førde kommune, WoodInWest AS i Høyanger og Sogn og Fjordane fylkeskommune er blant dei som får støtte.

Les meir ›
Oversiktsbilete frå Sande Camping i Lodalen. Biletet er teke ned mot vatnet, og vi ser både campingbilar, campingvogner, vanlege bilar og hytter. Lovatnet i høge fjell i bakgrunnen.

Miljøsertifisering til Sande Camping

23. mai 2017

16. mai mottok Sande Camping det anerkjende miljømerket Green Key.

Les meir ›
Mann med blå skjorte i profil

Næringsselskap, kostbar kakepynt eller reell pådrivar for utvikling?

22. mai 2017

Kronikk av fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim.

Les meir ›
Foto av to gullfiskebollar. Den eine er tom, og i den andre er det fem fiskar, der den eine har teke sats og er på veg over i den tomme bollen.

Nytt EU-nettverk skal gje meir innovasjon

18. mai 2017

EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar å kome med i verdas største forskingsprogram, Horisont 2020. Det kan gje meir konkurransedyktige arbeidsplassar i fjordfylket.

Les meir ›
Foto av EU-flagget som vaiar mot blå himmel med litt skyer.

Kan ideen din bli eit EU-prosjekt?

16. mai 2017

Regionalt EU-nettverk Sogn og Fjordane inviterer til prosjektverkstad om IT og beredskap (helse, tryggleik, klimaomstilling og energi) i Sogndal 31. mai.

Les meir ›
Nærbilete av ein dråpe som fell mot blå bakgrunn.

Vil mobilisere bedrifter til å bruke meir FoU

08. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut midlar som skal motivere bedrifter i fylket til å bruke meir forsking og utvikling (FoU) i utviklingsarbeidet sitt.

Les meir ›
Foto av ferja MF Losna teke på ein finvêrsdagen. Ferja ligg ute på fjorden.

Fylkeskommunen støttar hydrogenprosjekt

03. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil bidra til at fylket vert ein føregangsregion for hydrogenteknologi. No har Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane bidrege med ei pengegåve slik at vi kan lyse ut midlar til forprosjekt som bidreg til ei slik utvikling.

Les meir ›
Foto frå oppstartssamlinga til det internasjonale prosjektet P-IRIS i april 2017. Biletet er frå Fosshaugane Campus i Sogndal, der deltakarane på samlinga er samla på bana. Ein av dei sparkar ein fotball mot dei andre, sparkar i gang prosjektet.

Sparka i gang internasjonalt prosjekt

02. mai 2017

Partnarar frå Slovenia, Kroatia, Italia, Spania og Finland var på plass då det var kickoff for det internasjonale prosjektet P-IRIS i Sogndal 25. og 26. april.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av kulturlandskapsprisen 2017. Prisvinnar Leif Magne Sylvarnes står mellom landbruksdirektør Christian Rekkedal og fylkesordførar Jenny Følling. Han held eit diplom og blomster.

Kulturlandskapsprisen til Leif Magne Sylvarnes

26. april 2017

Sylvarnes får prisen for arbeidet sitt med landbruk og skjøtsel på den veglause garden Sylvarnes i Vik kommune.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

24. april 2017

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

Les meir ›
Næringsdagane 2017

Næringsdagane 2017

10. april 2017

TEMA: Skapt i Sogn og Fjordane – Konkurransekraft gjennom det grøne skiftet
Alexandra Hotel, Loen 10.-11. mai med tjuvstart 9. mai.

Les meir ›
Svart-kvitt portrettfoto av Kristoffer Aas og Håkon Vikøren.

Håkon og Kristoffer får Verdas Beste Sommarjobb

07. april 2017

To gründerspirer frå NTNU har stukke av med Verdas Beste Sommarjobb 2017 – dei får seks veker til å jobbe med forretningsideen sin i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av forskar Knut Vareide  i Telemarksforsking som presenterer Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016. Vareide står framfor power point-presentasjonen.

Gode tendensar i 2016

28. mars 2017

Sogn og Fjordane klarer nedgangstider betre enn landet elles. Ein regional analyse bestilt av Sogn og Fjordane fylkeskommune, syner at 2016 var eit godt år for fylket på fleire område.

Les meir ›
Bilde frå innsida av kuppelen på riksdagsbygningen i Berlin

Søk kunstnaropphald i Berlin

21. mars 2017

Lærdal næringsutvikling i samarbeid med Hardanger kunstlag ønsker å sende kunstarar i Sogn og Fjordane på kunstnaropphald i Berlin. Søknadsfrist for opphald i perioden juli - august - september er 10. april. 

Les meir ›
Foto som syner skianlegget Jølster. Biletet er teke frå oppe i bakken og viser at det er snø berre i sjølve traseen. Det er usikt ned mot bygda og vatnet.

Kva med vinterturismen når ikkje snøen kjem?

15. februar 2017

Korleis kan vintersportdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? Vestlandsforsking presenterer forskingsresultat på Fjellsportfestivalen.

Les meir ›
Foto som syner delar av eit fiskeoppdrettsanlegg.

Miljøseminar for akvakultur 2017

14. februar 2017

Her ligg presentasjonane frå Miljøseminar 2017

Les meir ›
Nærbilete av kablar som lyser lyseblått i eit mørkt rom.

Korleis arbeide med innovative nettverk?

07. februar 2017

Vi må samarbeide for å lukkast i eit konkurranseutsett, internasjonalt næringsliv. Vi må dele kunnskap og ferdigheiter. Men korleis gjer vi det i små distriktssamfunn?

Les meir ›
Foto av straumlinjer som går over ein overskya himmel i blåtimen. Vi ser masta til venstre i biletet og så går linjene oppover mot høgre.

20 millionar til ny forsking på Vestlandet

25. januar 2017

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 20,1 millionar kroner til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Selskapet Tibber AS frå Førde er blant aktørane som får millionstøtte.

Les meir ›
Foto som syner fire unge menneske rundt eit bord. Biletet er teke i bordhøgd og opp mot ansikta. To står ved bordet, ei sit ved bordet og ei sit på bordet. På bordet står det nokre figurar av papp.

Starte eiga verksemd? Vi hjelper deg

25. januar 2017

Har du ein gründer i magen, og ein idé du ønskjer å setje ut i livet? Då kan du delta på gratis etablerarkurs for å kome vidare i prosessen.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden

Miljøseminar for akvakultur

19. desember 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterar til miljøseminar i Florø. Seminaret blir arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge.

Les meir ›
Bilde av vinnarane av Gründerprisen for ungdom

Gründerprisen til REMB

06. desember 2016

Gründerprisen for ungdom 2016 går til REMB Technologies og produktet dei har for dokking av skip. Bedrifta held til i Florø og er starta av gründerane Erlend Bjerck og Robin Madsen i 2014. Gründerane har lang erfaring ifrå verftsindustrien, og god industriell kompetanse er viktig for dette prosjektet.

Les meir ›
Møte om marine grunnkart

Marine grunnkart tek form

04. desember 2016

Marine Grunnkart er no halvvegs i prosjektperioden. Prosjektet går ut på å lage detaljerte temakart  over havbotnen i dei 4 nordlegaste kommunane i fylket. Kartlegging av sjø og sjøbotn er naudsynt i arbeidet med berekraftig kystsoneplanlegging, forvaltning og verdiskaping.

Les meir ›
Foto som er teke på øya Skorpa i Flora. Vi ser mot Batalden og det open havet. Det er grønt gras og lettskya, men blå himmel.

Storstilt breibandutbygging

21. november 2016

Kysten av Sogn og Fjordane har dei siste åra fått 31,2 millionar offentlege kroner til breibandutbygging. Flora er no i gang med det største kommuneprosjektet i fylket nokon gong.

Les meir ›
Føredrag i konferanserom

Samling for næringsapparatet

31. oktober 2016

Rådgjevarar i det offentlege næringsapparatet i fylket var sist veke samla på Tørvis Hotell i Luster for å lære av kvarandre, oppdatere seg og koordinere seg. 

Les meir ›
Foto som syner ei oljeplattform i høgre biletkant. Resten av biletet syner blått hav og blå himmel. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Vekst i Vest 2016

27. oktober 2016

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert i år arrangert 17. november i Florø.

Les meir ›
Foto av ein kvit og blå hydrogenbil sett frammanfrå. Foto: Trond Strømgren, Maritim Forening Sogn og Fjordane

Følg Hydrogenkonferansen 2016

19. oktober 2016

Hydrogenkonferansen i Florø 19.-20 oktober tar for seg eit svært viktig satsingsområde innan fornybar energi, og du kan følge den direkte.

Les meir ›
To kvinner og ein mann på ei scene der mannen tek i mot pris og blomar

Utviklingspris til Ciderhuset

18. oktober 2016

Innovasjon Norge sin Bedriftsutviklingspris i landbruket 2016 i Sogn og Fjordane går til Ciderhuset ved Åge Eithungjerde og Eli Grete Høyvik.

Les meir ›
Mann med blå skjorte i profil

Digitalisering: Heng vi med?

12. oktober 2016

Bør næringslivet uroe seg? Digital forståing vil vise att på topplina, skriv fylkesdirektør for næring og kultur Jan Heggheim.

Les meir ›
Moderne båt ved kai i ein fjord

Døypte Vision of the Fjords

10. oktober 2016

Fylkesordførar Jenny Følling fekk æra av å døype den prisvinnande og teknologisk avanserte turistbåten Vision of the Fjords i strålande solskinn i Flåm sist laurdag.

Les meir ›
Interreg Europe logo med EU-flagg

Nyskaping i distriktssamfunn

07. oktober 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk 5. oktober tilslag på ein søknad om midlar frå Interreg Europe til eit prosjekt for å styrke arbeidet med nyskaping i distriktssamfunn. Prosjektet har seks europeiske partnarar.

Les meir ›
Gruppebilde av hovudutval for næring og kultur

Hovudutvalsmøte i Kaupanger

07. oktober 2016

Utvalet var på bedriftsbesøk og fekk eit innblikk i breidda i nærings- og kultursatsingar i Kaupanger. 

Les meir ›
SGN Skis tek imot gründerpris for 2015 frå fylkesordførar Jenny Følling

Gründerpris for ungdom

30. september 2016

Vi treng di hjelp til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2016. Du kan føreslå både deg sjølv og andre.

Les meir ›
Bilde frå møte i hovudutvalet for næring og kultur

Støttar hydrogensatsing

29. september 2016

Den 27. september var det møte i hovudutvalet for næring og kultur på Kaupanger. Sakene som blei handsama var mellom anna hydrogen-satsing i Sogn og Fjordane og støtte til Framtidsfylket. Hovudutvalet har bestemt at det skal løyvast 1,28 millionar kroner til hydrogen og 350 000 kroner til Framtidsfylket.

Les meir ›
Ei smal grøft er gravd i bakken for å legge ned fiberkablar

Nye 30 millionar til breiband

26. september 2016

Statleg støtte løyser ut til saman 80 millionar til breibandutbygging i 20 kommunar i fylket.

Les meir ›
Skjelsand

Opptak av skjelsand

21. september 2016

Den 27. september har hovedutvalet for næring og kultur møte på Kaupanger. Ei av sakene som vil bli handsama er opptak av skjelsand i Sogn og Fjordane.   

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden

Kompetansebehov kartlagd

13. september 2016

IRIS har på oppdrag av Vestlandsrådet kartlagd kompetansebehovet i leverandørindustrien til sjømatnæringa på Vestlandet. Rapporten syner mellom anna at det er omlag 7 800 sysselsette i levarndørindustrien, der 600 er innan biomarin industri.

Les meir ›
Svart-kvitt bilete av fiskebåt i bølgar med snøkledde fjell i bakgrunnen

Informasjonsmøte om FoU

30. august 2016

Du vil få informasjon om Skattefunn og den nye utlysinga til det regionale forskingsfondet i informasjonsmøte om FoU på Nordfjordeid og i Førde i september.

Les meir ›
Illustrasjon av Sogn og Fjordane sin stand i grøne fargar og forskjellige stasjonar

Sentralt plassert på ONS

26. august 2016

ONS er den viktigaste møteplassen for petroleumsverksemda i Noreg. Sogn og Fjordane har vore representert med ei regional utstilling sidan år 2004, og i år har vi ny, sentral plassering.

Les meir ›
Åshild Kjelsnes talar til folk på stand

Opna utstilling på Nor-Fishing

18. august 2016

Fylkeskommunen er også i år tilretteleggjar for ein felles stand for bedrifter frå Sogn og Fjordane under fiskerimessa Nor-Fishing. Den offisielle opninga av standen under årets messe i Trondheim vart utført av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes.

Les meir ›
Ei smal grøft er gravd i bakken for å legge ned fiberkablar

Breibandutbygging i full fart

17. august 2016

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med breibandutbygging i fylket, og har offensive mål fram mot 2020. I haust vil dei 23 områda som fekk støtte i 2014 vere utbygd, og 15 nye er under bygging.

Les meir ›
Gamle Ytredal Bru, Foto: Sven Ove Fossen

Prioriterar vasskvalitet

07. juli 2016

Det generelle målet i vassforskrifta er at alle vassførekomstane skal ha minimum god tilstand innan 2021 både økologisk og kjemisk. Der det trengst er det føreslått tiltak for å forbetre kvaliteten på vatnet.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden med lav sol

Auka fleksibilitet i oppdrett

08. juli 2016

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om auka fleksibilitet for betre utnytting av eksisterande produksjonskapasitet i norsk lakse- og aureoppdrett, med frist 1. september i år.

Les meir ›
Fjord med snødekte fjell i bakgrunnen

Ny avtale med Fjord Norge

27. juni 2016

Hovudutvalet for næring og kultur gjennomførte siste møte før sommaren på Svanøy 21 juni. I møtet vart det vedteke ny avtale mellom fylkeskommunen og Fjord Norge, samt å løyve 300 000 kroner til gjennomføring av sykkelrittet Tour des Fjords i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
17 unge menneske oppstilt for fotografi

Kjempar om entreprenørpris

08. juni 2016

Denne månaden kan studentar frå Sogndal bli kåra til beste studentbedrift i landet. 

Les meir ›
Fire unge menneske samla rundt eit bord med papirmodellar føre seg

Populært etablerarkurs

06. juni 2016

Det er stor interesse for etablerarkurset i Førde, som no er fullteikna. Neste sjanse er Eid og Sogndal.

Les meir ›
Leikanger og fjorden sett frå Hermansverk

Midlar til vestnorsk forsking

03. juni 2016

Regionalt forskingsfond Vestlandet deler ut 25 millionar kroner til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Fiskeribedrifta Frøyanes AS på Stadtlandet og Simas Næring AS i Kaupanger er blant vinnarane som får forskingsmidlar.

Les meir ›
Via ferrata foto Sindre Thoresen Lønnes

Utlysing infrastrukturmidlar

02. juni 2016

Tilskot til prosjekt retta mot infrastruktur i reiselivet er opna for dei som ynskjer å søkje. Søknadsfrist i år er 1. september 2016 for prosjekt med oppstart i 2017.

Les meir ›
Fleire cruiseskip på fjorden

Med på cruisestrategi

01. juni 2016

Fylkeskommunen sluttar seg til felles cruisestrategi for Vestlandsregionen. Målet er ein berekraftig utvikling av cruiseturismen.

Les meir ›
Bilde av bygga for Eid vidaregåande skule og Opera nordfjord

Støtte frå enøk-fond

01. juni 2016

Åtte søkarar fekk støtte frå det fylkeskommunale enøk-fondet i 2016. Fylkeskommunen fordeler inntil 1,85 millionar kroner i stønad i år.

Les meir ›
Annonse for etablerarkurs

Nytt etablerarkurs frå 1.juni

26. mai 2016

Kurset, som gir ei praktisk tilnærming til det å starte eiga verksemd, går over tre samlingar og er gratis.

Les meir ›
menneske som samarbeider

Effektiv kunnskapsdeling

18. mai 2016

Fylkeskommunen søkjer på eit prosjekt som ser på samspel mellom nyskapande bedrifter, forskingsmiljø og det offentlege verkemiddelapparatet.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden, med grå himmel i bakgrunnen

Støtte til marin verdiskaping

13. mai 2016

Eit fiskeoppdrettsprosjekt frå NIVA fekk tilskot då midlar frå Marint Verdiskapingsfond vart delt ut i hovudutval for næring og kultur.

Les meir ›
Jan Heggheim på talarstol med projisert bilete til venstre for han

Næringsdagane er i gang

11. mai 2016

Arrangørane av næringsdagane 2016 spør næringslivet: Korleis kan vi rigge oss for eit framtidas arbeidsliv prega av ny teknologi og nye næringar?

Les meir ›
Bilete av modell av petroleumsbåt i monter Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilskot til omstilling

09. mai 2016

Det er i 2016 sett av 20 millionar kroner til omstillingstiltak for leverandørindustrien knytt til petroleumssektoren på Sør- og Vestlandet. Aktørar i Sogn og Fjordane kan søke om midlar.

Les meir ›

No kan du søkje om INU-midlar

02. mai 2016

Søknadsfristen til den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF), er 1. juni 2016

Les meir ›
Ved Førde Torg er mange samla for å sjå konsert under førdefestivalen

Næring og kultur: Saman er vi sterke

22. april 2016

Kulturformidling og næring heng godt saman, skriv Jan Heggheim, fylkesdirektør for den nye nærings- og kulturavdelinga.

Les meir ›
Foto som syner utbygging av breiband på Leikanger. Vi ser ein mann på ei lita gravemaskin og tre rullar med oransje kablar.

Satsing på breiband

19. april 2016

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane 2016-2020 vart vedteken på fylkestinget 19. april. Hovudmålet er tilgang på neste generasjon breiband for alle i fylket innan 2020.

Les meir ›
Foredragshaldar og publikum

Smidig samling for næringsmedarbeidarar på Skei

13. april 2016

Nytt opplegg for etableraropplæring startar opp i 2016.

Les meir ›
Logo for næringsdagane 2016

Utfordrar framtidas næringsliv

07. april 2016

11. – 12. mai har Næringsdagane for 2. gong samla eit sterkt beite av fagleg solide og spanande personar for å opplyse årets hovudtema, «Framtidas arbeidsliv».

Les meir ›
Fleire cruiseskip på fjorden

Cruisestrategi på høyring

01. april 2016

Dei fire vestlandsfylka har utarbeida eit utkast til felles cruisestrategi for vestlandsregionen 2016-2020, og legg det no ut på høyring.

Les meir ›
Menn som vaksinerer fisk

Søknadar til Marint Verdiskapingsfond

18. mars 2016

Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har motteke fem søknadar om tilskot på til saman 5,5 mill. kroner.

Les meir ›
bilete av tare under vatn

Tareforskrift på høyring

18. mars 2016

Sei di meining om ny tareforskrift innan 20.april

Les meir ›
Møte i hovudutval for næring og kultur

11 mill. til komm. næringsfond

17. mars 2016

Hovudutval for næring og kultur tildelte 15. mars midlar til kommunale næringsfond. Midlane er svært viktige for å auke handlingsrommet til kommunane når dei skal støtte etablerarar og lokalt næringsliv.

Les meir ›
Fem fiskar i Lærdalselvi, symjande ved steinane i botn av elva. Foto: Alf M. Sollund/www.flickr.com

Støtte til omstilling

04. februar 2016

Hovudutval for næring og kultur løyvde midlar til omstillingskommunane Askvoll, Hyllestad og Lærdal i møte 2. februar. Kommunane får til saman 5,65 mill. kr i omstillingsstøtte frå fylkeskommunen i 2016.

Les meir ›
Industrikraner i silhuett mot solnedgang

Ny rapport syner svak vekst

02. februar 2016

Den regionale analysen for Sogn og Fjordane 2015 syner god produktivitet men svak arbeidsplassutvikling i næringslivet. Rapporten vart presentert i ope møte i Førde 3. februar.

Les meir ›
Gutar ved Sogndal vgs

Energi for framtida

28. januar 2016

Unge innovatørar skal løyse verdas klimautfordringar. Mandag dreg elever frå Sogndal og Sandane til teknologibyen Trondheim for å delta i nasjonal klimakonkurranse i regi av Ungt Entreprenørskap.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg

Miljøseminar for akvakultur

18. januar 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge glede av å invitere til miljøseminar i Florø.

Les meir ›
Uten navn

Kor attraktivt er Sogn og Fjordane?

12. januar 2016

Regional analyse for Sogn og Fjordane - no kan du få innsikt i den siste utviklinga.

Les meir ›
Karrieremesse med mange bedriftstands i Grieghallen, Bergen

Jubilerande karrieremesse

11. januar 2016

For tiande året kan bedrifter i fylket vise seg fram for potensielle arbeidstakarar gjennom karrieremessene til Framtidsfylket.

Les meir ›
tre kajakar på Sognefjorden fjell i bakgrunnen sommar

Millionar til ny forskning

21. desember 2015

Sogn og Fjordane får god utteljing når Regionalt forskingsfond Vestlandet deler ut nye forskingsmidlar til næringsliv og offentleg sektor i landsdelen. Blant aktørane som får millionstøtte er både TINE på Byrkjelo, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sogndal kommune – som får støtte til to ulike forskingsprosjekt.

Les meir ›
Mange oppdrettsfisk i vatn. Foto: Elin T. Sveen/Norsk Sjømatsenter.

Søk Marint verdiskapingsfond

11. desember 2015

Ny frist for å søkje om midlar frå Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane er 26.februar 2016. Du kan søkje om midlar til prosjekt i oppdrettsbransjen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
SGN Skis tek imot gründerpris for 2015 frå fylkesordførar Jenny Følling

Gründerpris til Sogndalsski

08. desember 2015

Gründerprisen for ungdom 2015 går til SGN Skis og deira innovative ski-produksjon.

Les meir ›
Gulen Dykkesenter tek imot reiselivsprisen 2015 på Scandic hotell.

Dykkesenter til topps

23. november 2015

Reiselivsprisen 2015 gjekk til Gulen Dykkesenter. Dei utkonkurrerte 16 andre kandidatar og stakk av med sigeren, diplom og 50 000 kroner.

Les meir ›
Illustrasjon av korn av Paul Fritzsche, endret format

Nytt presåkornfond

20. november 2015

Fylkeskommunen har gått inn med 1,5 mill kr i eit nytt fond som kan skyte inn risikovilleg eigenkapital i nystarte bedrifter, eit såkalla presåkornfond. Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Sparebanken Sogn og Fjordane har tidlegare gått inn med midlar i dette fondet.

Les meir ›
Bilete frå besøket på StartupLab i Oslo

Gründerskap på agendaen

16. november 2015

Næringavdelinga i fylkeskommunen inviterte næringsmedarbeidarar med på tur for å lære korleis vi kan hjelpe fram fleire gode gründerar i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Turistar går av Flåmsbana.

Du vel reiselivsvinnar

12. november 2015

No kan du stemme på reiselivsbedrifta som utmerka seg mest i år og som fortener Reiselivsprisen 2015. 

Les meir ›
Foto av tre elevar ombord på opplæringsfartøyet Skulebas. Foto: Måløy vidaregåande skule

Utfordrar oppdrettsnæringa

11. november 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune har invitert tre oppdrettsverksemder til drøftingsmøte for å få på plass ein leigekontrakt for undervisningskonsesjon for laks og aure ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Gründerillustrasjon

Jaktar på unge gründerar

27. oktober 2015

Ein ung gründer i fylket kan vente seg ei hyggeleg førjulsgåve på fylkestinget 8. desember.

Les meir ›
Via ferrata foto Sindre Thoresen Lønnes

Reiselivs-konferansen 2015

23. oktober 2015

På årets reiselivskonferanse får du blant anna salstriks, suksesshistorier, «speed-meetings» og ei innføring i ta det med ro-turisme, såkalla Slow Adventure.

Les meir ›
Illustrasjon av den planlagde oljeplattforma Snorre-C. Illustrasjon: Petoro

Vekst i Vest 29. oktober

15. oktober 2015

Kva planar har Statoil for vidare utvikling av Snorre-feltet? Blir det gjort nok for å sikre utvinning frå modne område på norsk sokkel?

Les meir ›
Foto av arbeidarrepresentant Hilmar Høl på talarstolen under fylkestinget i oktober 2015. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtok industristrategi

13. oktober 2015

Fylkestinget vedtok 13. oktober Industristrategi for Sogn og Fjordane 2016–2025.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge i oktober 2015. Frå venstre ser vi Åshild Kjelsnes, Yngve Brakstad, Steinar Sørli og Jenny Følling. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Åmot Operagard fekk pris

12. oktober 2015

Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2015 i Sogn og Fjordane går til Åmot Operagard. Bedrifta får prisen for å ha utvikla eit vellukka driftskonsept som er både originalt og nyskapande.

Les meir ›
Bilde av vinnarane av Gründerprisen for ungdom 2014 Sogndal Lodge & Guiding AS, ved Sigrid Henjum og Sander Buene. Prisen vart delt ut av Hilmar Høl (t.v.) og Åshild Kjelsnes (t.h.). Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Gründerpris for ungdom 2015

30. september 2015

No treng vi hjelpa di til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2015. Du kan føreslå både deg sjølv og andre.

Les meir ›
Elevar som jobbar med oppgåva under Gründercampen på Sandane

Internasjonal gründercamp på Sandane

02. oktober 2015

Eco Innovation Camp Norway 2015 vert denne veka arrangert på Sandane i Gloppen kommune.

Les meir ›
Foto som syner utbygging av breiband på Leikanger. Vi ser ein mann på ei lita gravemaskin og tre rullar med oransje kablar.

18,5 millionar til breiband

01. oktober 2015

Sogn og Fjordane får ei ny storsatsing på breiband. Dei 18,5 millionane frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) løyser til saman 60 millionar til breiband i fylket.

Les meir ›
Foto: Bjørn Kvalheim

Populære marine ungdomsleirar

29. september 2015

Også i år opplevde Sogn og Fjordane fylkeskommune at langt fleire 10. klassingar enn vi har plass til, søkte om å få delta på dei marine opplæringsleirane, såkalla jente- og guteleirar.

Les meir ›
Kultiveringsanlegg Eco energi i Aurland

Vellukka seminar om villaks

25. september 2015

I alt 22 deltakarar frå kultiveringsanlegg, veterinærstyresmakter og fiskeforvaltning var 22.september på dagseminar i Aurland for å utveksle erfaringar, teknologi og arbeidsmetodar med setjefisknæringa.

Les meir ›
Bilde av cruisebåt på fjord

Innspelskonferanse om cruisestrategi for Vestlandet, Sogn og Fjordane

23. september 2015

30.september vert det halde innspelskonferanse om cruisestrategi for Vestlandet på høgskulebygget, Fosshaugane Campus, i Sogndal.

Les meir ›
Illustrasjon samfunnsansvar

Kurs i samfunnsansvar

22. september 2015

Korleis kan di verksemd gjennom praktisk arbeid med samfunnsansvar oppnå betre omdømme og lønnsemd?

Les meir ›
Foto som syner ein laks på veg oppover ei kvitskummande elv. I bakgrunnen ser vi ei laksetrapp. Foto: Bjørn Nesheim, Wikimedia Commons

Seminar om kultivering av villaks

07. september 2015

Fylkeskommunen vil leggje til rette for erfaringsutveksling mellom anlegga i fylket som driv med kultivering av villaks. Vi arrangerer difor seminar i Aurland 22. september.

Les meir ›
Foto som syner ein stim av laks under vatnet. Biletet er teke frå under vassoverflata. Foto: Melissa Doroquez, www.flickr.com

Nytt havbruksmagasin

07. september 2015

Fylkeskommunen har laga magasinet «Havbruk i Sogn og Fjordane», som skal gjere havbruksnæringa betre kjend både i og utanfor fylket.

Les meir ›
Foto som syner tre kvinner og ein mann rundt eit bord der dei har laga ein modell av noko i papp. Tre an dei ser engasjerte på den eine kvinna, som forklarer noko. Biletet skal illustrere gründerverksemd. Foto: Jo Bergersen

Samling og kurs for næringsmedarbeidarar 2.–3. september

07. september 2015

Fylkeskommunen si næringsavdeling og Innovasjon Norge inviterte næringsmedarbeidarar i kommunar og næringsselskap til samling og kurs på Sandane 2. og 3. september 2015. Kva som vart gjennomgått og dei ulike presentasjonane kan du sjå her. 

Les meir ›
Logoen til Regionalt forskingsfond Vestlandet på kvit bakgrunn.

Prosjektverkstad og møte

04. september 2015

Har du planar om å søkje tilskot frå Regionalt forskingsfond Vestlandet i haust? Eller har du innspel til korleis fondet kan rette seg betre mot Sogn og Fjordane? Då er Sogndal staden å vere 17. september.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes (f.v.), fylkesvararordførar i Hordaland, Mona Hellesnes, stortingsrepresentant Ingrid Heggø, Solveig Willis i Salmon Group Florø og fylkesordførar Janne Johnsen i Rogaland. (Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Vestlandsstand på Aqua Nor

20. august 2015

Dei fire vestlandsfylka samarbeider om å profilere havbruksnæringa i landsdelen på havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18. til 21. august.

Les meir ›
Jan Heggheim, direktør for næring, på Tiltakskonferansen i 2011. Med mikrofon framfor ein sal. Foto: Arne Monrad Johnsen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Forvaltning i fiskeoppdrett

18. august 2015

Det er korrekt at vi sjeldan overprøver fagmiljøa i fiskeoppdrettssaker, men det er ikkje rett at vi handsamar spørsmåla lettvint. Fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, skreiv 6. august 2015 dette lesarinnlegget som tilsvar på ein artikkel i avisa Firda 16. juli 2015.

Les meir ›
Mange oppdrettsfisk i vatn. Foto: Elin T. Sveen/Norsk Sjømatsenter.

Søk Marint verdiskapingsfond -

12. august 2015

25. september er det frist for å søkje om midlar frå Marint verdiskapingsfond. Du kan søkje om midlar til prosjekt i oppdrettsbransjen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto som syner cruiseskipet Britannia til kai i Flåm. I framgrunnen i biletet ser vi ein mann med ein liten unge på skuldrene, som begge ser mot det store skipet. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Felles cruisestrategi

15. juli 2015

Fylkeskommunane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har på oppdrag frå Vestlandsrådet starta arbeidet med ein felles cruisestrategi.

Les meir ›
Jostedalsbreen i bakgrunnen og vatnet i forgrunnen. Foto: Rolf M. Sørensen

Reiselivskonferansen 2015

15. juli 2015

Årets reiselivskonferanse i Sogn og Fjordane, "Fjordane frå bre til hav", vert haldt 19.-20. november i Førde. Hald av datoane!

Les meir ›
Menneske i ein forelesningssal. Foto: Oskar Andersen

Kurs for næringsmedarbeidarar

01. juli 2015

Fylkeskommunen si næringsavdeling og Innovasjon Norge inviterer til samling og kurs for næringsmedarbeidarar 2. og 3.september. Målgruppa er først og fremst næringsmedarbeidarar i kommunar og næringsselskap, og samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Les meir ›
Foto som syner delar av eit fiskeoppdrettsanlegg.

Kapasitetsauke for matfisk

30. juni 2015

Innehavarar av kommersielle løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i Sogn og Fjordane kan no søkje om fem prosent produksjonsvekst.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes sitjande ved pc-en på kontoret sitt. Ho har på seg raud og svart gensar, raud neglelakk og ei perlekjede og sit med eit vindauge i bakgrunnen. Foto: Oskar Andersen

Gratulerer NCE Subsea

12. juni 2015

NCE Subsea, som etablerte seg i Florø i fjor, har no fått utmerkinga «Global Centre of Expertise». Fylkesordførar Åshild Kjelsnes gratulerer, og håpar dette kan føre til auka subseaaktivitet i fylket.

Les meir ›
Fem fiskar i Lærdalselvi, symjande ved steinane i botn av elva. Foto: Alf M. Sollund/www.flickr.com

Millionar til forsking

05. juni 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,4 millionar kroner til nye og spennande forskingsprosjekt i landsdelen. Lærdal Elveeigarlag og Førde kommune er blant aktørane som får forskingsmidlar.

Les meir ›
Siluettfoto av to heisekranar mot gul himmel. Foto: Arne Hjorth Johansen/www.flickr.com

Industristrategi på høyring

03. juni 2015

I samband med at fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane, bestilte fylkespolitikarane ein eigen strategi for industrien i fylket. Eit utkast til slik strategi er no klar, og no skal næringa, offentlege instansar og andre få seie meininga si om han.

Les meir ›
Brun geit på Hatlesetnipa, 583 meter over havet. Foto: Arne Hjort Johansen

Søk om pengar til utvikling i fjellområda

15. mai 2015

No skal 20 millionar kroner delast ut til verdiskapning og næringsutvikling i fjellområda. Fristen for å søke om støtte er 1. juli 2015.

Les meir ›

INU-FSF - Utlysing av midlar 2015

13. mai 2015

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2015. Søknadsfristen er 15. juni.

Les mer

Næringsdagane 2015 – Innovasjon i privat og offentleg sektor

12. mai 2015

Næringsbarometeret, NHO-konferansen, IT-forumkonferansen og næringskonferansen til Høgskulen i Sogn og Fjordane er i år slått saman til Næringsdagane 2015. Den nye konferansen ser dagens lys på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 20. og 21. mai.

Les mer

Kurs i statsstøtteregelverket

15. april 2015

Onsdag 29.april kl. 10.00 – 16.00 vert det halde kurs i statsstøtteregelverket på Quality Hotel Sogndal. Kurset gir ei praktisk framstilling av forbodet mot tildelingar av offentleg støtte og kva tiltak som er lovlege innafor regelverket.

Les mer

11 millionar kroner til kommunale næringsfond

30. mars 2015

Midlane til kommunale næringsfond er svært viktige for å auke handlingsrommet til kommunane når dei skal støtte etablerarar og lokalt næringsliv.

Les mer

Skal representere fylket i NM

06. mars 2015

Tre ungdomsbedrifter reiser til ungdomsbedrifts-NM i april etter å ha imponert på fylkesmessa.

Les mer

Florø-lærar årets entreprenørskapslærar

04. mars 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna 4. mars fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter 2015. Førdehuset var fylt opp av entusiastisk entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane.

Les mer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 4. mars i Førdehuset

03. mars 2015

I desse dagar vert det jobba iherdig i ungdomsbedriftene rundt i fylket. Det er siste innspurt før fylkesmessa 2015.

Les mer

Fylkeskommunal støtte til omstilling i Askvoll, Hyllestad og Lærdal

19. februar 2015

Hovudutval for plan og næring har no løyvd midlar til Askvoll, Hyllestad og Lærdal, omstillingskommunane i fylket. Kommunane får til saman 8,2 mill. kr i omstillingsstøtte frå fylkeskommunen i 2015.

Les mer

Ny avtale med Ungt Entreprenørskap

16. februar 2015

Fylkeskommunen har inngått ein toårig avtale med Ungt Entreprenørskap (UE) om arbeid med nyskaping og etablering i skulen. I perioden 2015-2016 vil fylkeskommunen årleg bidra med 900 000 kr til UE.

Les mer

Samarbeider om kartlegging av kystsona

12. februar 2015

Onsdag 11. februar var det oppstartmøte for prosjektet Marine Grunnkart. I prosjektet skal det lagast detaljerte kart av sjøbotn i kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Prosjektet vil vare i tre år.

Les mer

Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg

04. februar 2015

Kommunane på Vestlandet opplever arbeidsinnvandringa som ein positiv ressurs som gir folkeauke, auka produktivitet og konkurransekraft i lokalt næringsliv. Men få kommunar arbeider breitt og aktivt med arbeidsinnvandring.

Les mer

Deler ut inntil to millionar til enøk-tiltak

04. februar 2015

Både kommunar og organisasjonar i fylket kan no søkje Sogn og Fjordane fylkeskommune om støtte til enøk-tiltak. Målet er å bidra til meir effektiv energibruk i fylket, og søknadsfristen er 1. april 2015.

Les mer

Rekordlåge forventingar i næringslivet

23. januar 2015

Den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert i dag, viser at forventingane i fylket held fram med å falle. Men biletet er ikkje heilt eintydig. Svakare kronekurs gir lysare utsikter for eksport og reiseliv. Les meir og sjå opptak frå Næringsbarometeret.

Les mer

Presentasjon av nytt næringsbarometer 23. januar

19. januar 2015

Denne utgåva av næringsbarometeret ser spesielt på nasjonal og internasjonal økonomi og korleis dette påverkar næringslivet og samfunnsutviklinga i fylket.

Les mer

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs

16. januar 2015

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs på Skei 26. januar. Gjennom dette kurset får deltakarane god kunnskap om prosjektleiarprosessen, som femnar om organisering og styring av prosjektarbeid.

Les mer

Verdiskapingsplanen på nett

16. januar 2015

Og du kan komme med di meining. Satsingane i fylkesplanen blir no sett i gang for å skape vekst i Sogn og Fjordane.

Les mer

Etablerarkurs fire stadar i fylket

15. januar 2015

24. februar startar etablerarkurset for dei som går med ein gründer i magen, opp i Nordfjord, og 26. februar er det oppstart i Sogn. Etablerarkursa tek føre seg kva som trengst og kva det inneber å starte eiga bedrift.

Les mer

– Svakast i landet, men ikkje heilsvart

08. januar 2015

Sogn og Fjordane er blant dei svakaste i landet når det gjeld befolkningsvekst. Det konkluderte Knut S. Vareide i Telemarksforsking med etter gjennomgangen av regional analyse i dag. Men heldigvis er ikkje alt svart for trivselsfylket.

Les mer

Tiltaksforum 2014

18. desember 2014 Les mer

25 millionar tildelt vestnorsk forsking

15. desember 2014

Etter vurdering av eit rekordsterkt søknadsfelt, gir Regionalt forskingsfond Vestlandet 25 millionar til nye forskingsprosjekt i landsdelen. Sognefrukt SA i Leikanger, Aurland kommune, Vestnorsk fjordlandskap v/Nærøyfjorden Verdsarvpark og Seaweed AS på Værlandet er blant vinnarane som får millionstøtte.

Les mer

Fylkesprisen for idérike bygdesamfunn går til Skjolden Bygdelag

09. desember 2014

Skjolden Bygdelag jobbar allsidig, breitt, og kan syne til mange varierte aktivitetar. Dette er nokre av grunnane til at hovudutvalet for plan og næring bestemte seg for å gi Skjolden bygdelag prisen for idérike bygdesamfunn.

Les mer

I gang med utveksling av elektroniske helsemeldingar

28. november 2014

Alle kommunane i Sogn og Fjordane har innført elektronisk utveksling av helsemeldingar. Den elektroniske kommunikasjonen skjer mellom primærhelsetenesta i kommunane og Helse Førde.

Les mer

Støttar nedkjemping av lakselus og vidareutvikling av taredyrking

28. november 2014

Av dei åtte søknadene som kom inn til Marint Verdiskapingsfond, vedtok hovudutval for plan og næring å delfinansiere to prosjekt. Desse er Nordfjord Laks sitt forprosjekt «Avlusingsmetode ved bruk av nye miljøvenlege kjemikalium» og Hortimare AS sitt hovudprosjekt «Integrert akvakultur».

Les mer

Verdiskapingsplanen – frå plan til handling

18. november 2014

Handlingsplanen for 2015–2018 er no sendt til politisk handsaming. I handlingsplanen kan du lese meir om innsats innan nyskaping, kunnskap, olje og gass, sjømatnæringar og reiseliv.

Les mer

VRI-satsinga i fylket

07. november 2014 Les mer

10 millionar til forsking og innovasjon i fylket

07. november 2014

Satsinga «Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane» er no i gong. Målet er auka samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø.

Les mer

Tiltaksforum 2014

28. oktober 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til nettverkssamling for næringsmedarbeidarane tysdag 11. og onsdag 12. november 2014, på Alexandra Hotel i Loen.

Les mer

Tiltaksforum

28. oktober 2014 Les mer

Møtte ungdomsbedriftene i fylket

23. oktober 2014

Tysdag møtte fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, 32 ungdommar på Skei Hotel.

Les mer

Tok imot departementet

22. oktober 2014

Representantar frå Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var i dag i Florø, som deltakarar i prosjektet «NFD ut i landet».

Les mer

Tiltaksforum 2014

21. oktober 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til nettverkssamling for næringsmedarbeidarane tysdag 11. og onsdag 12. november 2014, på Alexandra Hotel i Loen.

Les mer

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs

16. oktober 2014

Fylkeskommunen inviterer til PLP-kurs på Skei 14. og 15. oktober. Gjennom dette kurset får deltakarane god kunnskap om prosjektleiarprosessen, som femnar om organisering og styring av prosjektarbeid.

Les mer

Karrieremesse i Bergen 14. oktober

13. oktober 2014

Tysdag 14. oktober stiller Sogn og Fjordane fylkeskommune på stand i Grieghallen for å vise studentane kva fylket har å by på.

Les mer

Rikard (19) blir toppleiar for ein dag

10. oktober 2014

Onsdag 15. oktober inntek Rikard Kirkeeide Bøe frå Stryn sjefsstolen i Norad. Saman med administrerande direktør, Villa Kulild, deltek han på «Leiar for ein dag».

Les mer

Skuffa over liten satsing på breiband

09. oktober 2014

Regjeringa gjer framlegg om 50 millionar kroner i tilskot til breibandutbygging i 2015. I 2014 vart det lyst ut 160 millionar.

Les mer

201 deltok på IT-forumkonferansen onsdag 1. og torsdag 2. oktober i Førde

03. oktober 2014

IT-forumkonferansen, som vert arrangert for 20 gong på Rica Sunnfjord Hotel i Førde, har hatt 201 personar som har delteke på heile eller deler av konferansen. Dei fekk oppleve 20 programpunkt leia av kaospilotane Nils og Ronny. Her kan du også sjå opptak frå konferansen.

Les mer

Kven får gründerprisen i år?

03. oktober 2014

No treng vi di hjelp til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2014. Du kan føreslå både deg sjølv og andre. Kriteria er at vinnaren må vere under 35 år og ha eiga verksemd.

Les mer

IT-forumkonferansen opna med song

03. oktober 2014

Leiar av IT-forum Jan Heggheim opna den 20. IT-forumkonferansen med song, og fortsette med å gratulere fylket med 40 friske millionar til utbygging av breiband.

Les mer

Fantastisk interesse for rekrutteringsleirane «Ungdom møter kystnæringa» 2014

02. oktober 2014

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag arrangerer saman med fylkeskommunen marine ungdomsleirar for 10.klassingar i Sogn og Fjordane.

Les mer

Sogn og Fjordane får 40 millionar til breiband

01. oktober 2014

Løyser ut til saman 90 millionar til breiband i fylket.

Les mer

Kven får gründerprisen i år?

30. september 2014

No treng vi di hjelp til å finne vinnaren av gründerprisen for ungdom 2014. Du kan føreslå både deg sjølv og andre. Kriteria er at vinnaren må vere under 35 år og ha eiga verksemd.

Les mer

Arbeidsmarknad

29. september 2014 Les mer

Vekst i Vest

22. september 2014

I fjor samla konferansen 300 deltakarar. I år vil dei òg at konferansen blir eit viktig treffpunkt.

Les mer

Prosjektverkstad – regionalt forskingsfond Vestlandet

15. september 2014

Arne Monrad Johansen frå Regionalt forskingsfond Vestlandet ynskjer velkomen til ein prosjektverkstad som har som mål å få inn mange og gode søknader om midlar til FoU-prosjekt til søknadsfristen den 15. oktober.

Les mer

Selskap med petroleumstru på fylket og norsk sokkel

12. september 2014

I går rapporterte Olje- og energidepartementet om rekordmange søknader til TFO-runden. Dette vitnar om optimisme for norsk sokkel.

Les mer

IT-forumkonferansen feirar 20 år

12. september 2014

– Kanskje det viktigaste dugnadslaget i fylket, seier leiar Jan Heggheim.

Les mer

Marin næringsutvikling

05. september 2014 Les mer

Samlar næringskonferansane

04. september 2014

Konferansane til NHO, IT-forum, næringskonferansen til Høgskulen/Sparebanken Vest og Næringsbarometeret blir no slått saman under namnet Næringsdagane 2015. Første arrangement går av stabelen i Førde 20. og 21. mai 2015.

Les mer

– Inspirerande

28. august 2014

Torsdag var det siste dagen for Sogn og Fjordane fylkeskommune på fellesstand på oljemessa, ONS 2014.

Les mer

Stortingets næringskomité kjem til fylket

27. august 2014

Stortingets næringskomité møter onsdag 3. september ei rekkje spennande bedrifter i Sogn og Fjordane.

Les mer

Førstegongsutstillarar og hoffleverandørar

26. august 2014

Blant dei 23 bedriftene representert på Sogn og Fjordane fylkeskommune sin fellesstand på oljemessa i Stavanger, var det god stemning å spore.

Les mer

Viser fram fylket for petroleumsverda

25. august 2014

Klokka 10.00 kunne fylkesordførar Åshild Kjelsnes opne Sogn og Fjordane fylkeskommune sin fellesstand på oljemessa i Stavanger, ONS 2014.

Les mer

Viser seg for heile fiskerinæringa

20. august 2014

På Nor-Fishing 2014 frå 19. til 22. august vil Sogn og Fjordane vise seg fram for både nasjonale og internasjonale aktørar i fiskerinæringa.

Les mer

Opna ny robotavdeling

19. august 2014

– Produksjonen er unik i verdssamanheng, og spesielt utvikla for denne verksemda, seier fabrikksjef Knut Ove Rygg.

Les mer

Mineralressursar

13. august 2014 Les mer

Tilskot til samhandlings- og kunnskapsprosjekt i reiselivet

30. juli 2014

Vi lyser no ut midlar til samhandlings- og kunnskapsprosjekt i reiselivet.

Les mer

Utlysing av infrastrukturmidlar i reiselivet

30. juli 2014

Tiltaka som vert støtta skal medverke til å nå måla i Reiselivsplanen Fjordane frå Bre til Hav 2010–2025.

Les mer

Kronikk: Cruisenæringa og lokal verdiskaping

30. juli 2014

Å vere «mot cruise» er om lag som å vere mot internett.

Les mer

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane lyser ut prosjektmidlar

30. juni 2014

Fondet vart oppretta i 2010 og er finansiert av midlar som vart overførte frå staten i samband konsesjonstildelinga for nye løyve til akvakultur i 2009. Fondet var i utgangspunktet på 11 mill. kr. Etter tildeling i 2012 og 2013, er kapitalen til fondet om lag 5 mill. kr.

Les mer

Hovudutvalet for plan og næring på studietur i Gulen

25. juni 2014

Der skal dei mellom anna vitje Gulen Industrihamn i Sløvåg, industriparken i Skipavika, "Gründerløkka" på Mjømna og Firda Seafood på Byrknesøy.

Les mer

Nye millionar til regional forsking

20. juni 2014

Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF) deler ut 12,8 millionar kroner til fem nye forskingsprosjekt i landsdelen.

Les mer

Fylkesordføraren gratulerer årets unge sjef

18. juni 2014

Hotelldirektør Preben Moen ved Gloppen Hotell fekk 17. juni prisen «Helt sjef». Juryen let seg imponere av handlekrafta, leiarevnene og ambisjonane til Moen. Fylkesordføraren er blant gratulantane.

Les mer

INU-FSF - Utlysning av midlar 2014

17. juni 2014

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2014. Søknadsfristen er 20. august.

Les mer

Allereie 22 utstillarar frå fylket påmelde til Nor-Fishing

17. juni 2014

Dei skal stå på Sogn og Fjordane sin fellesstand under messa i Trondheim 19.-22. august. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes skal halde opningstalen på fellesstanden.

Les mer

Samfunnsansvar og integrering på dagsorden då Næringsbarometeret vart presentert

11. juni 2014

Rundt 70 personar hadde funne vegen inst i Hyefjorden for presentasjon av Næringsbarometeret hjå Brødrene Aa 5. juni. Dei fekk høyre at sjølv om færre verksemder ventar vekst, er det også enkelte lyspunkt. I tillegg fekk dei eit nærare innblikk i tema som samfunnsansvar og integrering.

Les mer

Færre verksemder ventar vekst

05. juni 2014

Den nye utgåva av Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert i dag, viser låge forventingar i fleire bransjar. Samstundes går det mot betre tider for dei eksportretta verksemdene, etter fleire år med låg vekst.

Les mer

Sogn og Fjordane manglar 225 helse- og sosialarbeidarar

02. juni 2014

Mangel på kvalifisert arbeidskraft pregar framleis delar av næringslivet i fylket, og verst står det til i helse- og sosialsektoren. Det viser tal frå det nye næringsbarometeret for Sogn og Fjordane, som vert presentert 5. juni.

Les mer

Ynskjer du å gjere bedrifta di litt større?

28. mai 2014

Fylkeskommunen saman med kommunane inviterer småbedrifter som ønskjer å verte litt større til å melde seg på «Program for småbedrifter».

Les mer

Maritim næringsreise i ytre Nordfjord

23. mai 2014

Karriere Sogn og Fjordane arrangerte maritim næringsreise i ytre Nordfjord 7. og 8. mai. Dei rundt 20 deltakarane var innom blant anna oppdrettsanlegget Marine Harvest, Båtbygg AS og Måløy vidaregåande skule.

Les mer

Kva ønskjer du deg av Vekst i Vest 2014?

16. mai 2014

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert arrangert 13. november i Flora samfunnshus. I år som tidlegare år vert det også middag og aktivitetar dagen før. Vi vil no gjerne ha innspel til kva tema og føredragshaldarar du ønskjer deg på konferansen.

Les mer

Fylkeskommunen deltek på verdas største oljemesse

09. mai 2014

Fylkesordføraren har denne veka vore på oljemessa OTC i Houston i USA. Meir enn 4000 nordmenn har delteke på messa, som er verdas viktigaste møteplass for petroleumsnæringa.

Les mer

Ny tilskotsordning for breibandutbygging frå 2014

28. april 2014

Staten er i gang med ei fornya satsing på breiband og mobilutbygging. Både kommunane og fylkeskommunane kan søkje om tilskot frå 2014.

Les mer

Tilskot til breibandutbygging

28. april 2014

Tilgang til breiband er avgjerande for vidareutvikling og nyskaping i næringslivet, offentlege sektor og innbyggarar. Breiband er i dag å sjå på som basisinfrastruktur på linje med straum, vatn og avløp.

Les mer

Fylkesordføraren utfordra næringslivsleiarar

28. april 2014

Årskonferansen til NHO Sogn og Fjordane vart arrangert 10. april. I opningshelsinga si nytta fylkesordførar Åshild Kjelsnes høvet både til å rose næringslivet i Sogn og Fjordane og til å utfordre næringslivsleiarar i fylket.

Les mer

Næringsreise i Nordfjord 7. og 8. mai

25. april 2014

Karriere Sogn og Fjordane inviterer til næringsreise i Nordfjord med temaet «Maritime fag og kystnæringane». Målgruppa er blant andre rådgjevarar og lærarar i ungdomsskule og vidaregåande skule, OT-koordinatorar, arbeidslivskontaktar og Nav-tilsette.

Les mer

Lansering av nytt næringsbaromet 5. juni

15. april 2014

Ta turen til Hyen og Brødrene Aa 5. juni og få med deg lanseringa av det nye næringsbarometeret.

Les mer

Nytt studietilbod kan gje 30 årsverk i ein pressa bransje

11. april 2014

Elektrobransjen i fylket slit med å få nok fagfolk, både fagarbeidarar, teknikarar og ingeniørar. Fagskulen i Sogn og Fjordane tilbyr frå hausten av eit samlingsbasert studie innan elektro.

Les mer

Verdiskapingsplanen – høyringsmøte 9. april, for næringslivet

09. april 2014

Fylkeskommunen vil svært gjerne møte representantar frå bedrifter og deg som arbeider med næringsutvikling i fylket, og inviterer til høyringsmøte i Sogndal 9. april. Vi vil gjerne ha innspel til verdiskapingsplanen, som har høyringsfrist 11. april.

Les mer

Fornybarkonferansen på Nordfjordeid 6.mai

03. april 2014

Kommunar, fylkeskommunar, energibransjen, utbyggarar/byggherrar, helseføretak og andre interesserte er inviterte til Nordfjordeid for å finne svar på energi-utfordringane som no står for døra.

Les mer

Utlysing av midlar til korte kurs i landbruket

01. april 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut kr. 400 000 til korte kompetansehevande kurs i landbruket i Sogn og Fjordane.

Les mer

Landbruk, landbrukspolitikk og lokal mat

01. april 2014

Det er tema for bulystkonferansen 2014 som Hilmar Høl opna i dag.

Les mer

Høyringsmøter av utkastet til verdiskapingsplanen

18. mars 2014

Høyringsfristen er 11. april, og høyringsmøta er no i gong.

Les mer

360 000 til designprosjekt i Stryn

18. mars 2014

Det tilrår fylkesdirektøren for næring når hovudutvalet skal ha saka til politisk handsaming 19. mars.

Les mer

Kurs i karriererettleiing 24. april

17. mars 2014

Karriere Sogn og Fjordane inviterer til kurs i karriererettleiing på Gloppen Hotell 24. april. Arne Svendsrud, spesialist innan arbeids- og organisasjonspsykologi, er kurshaldar og vil blant anna ta føre seg interesseverktøyet Jobpics.

Les mer

Låg arbeidsplass- og befolkningsvekst skuldast næringsstrukturen

13. mars 2014

Den svake veksten i næringslivet heng i stor grad saman med at mange av arbeidsplassane i fylket er i bransjar med generell nedgang. Bransjane Sogn og Fjordane har mykje av, som landbruk, fiske, industri og transport, er bransjar med nedgang eller stagnasjon.

Les mer

Fylkeskommunen legg til rette for kunnskapsnæringar

12. mars 2014

Fylkeskommunen brukar mykje midlar på å legge til rette for kunnskapsnæringar og å fremje samarbeid mellom forskingsmiljø og bedrifter. Dei interessante resultata vert ofte synlege lenge etter støtta frå fylkeskommunen er gitt.

Les mer

Sterk satsing på fornybar energi

03. mars 2014

Høgskulen i Sogn og Fjordane siktar seg inn mot si største satsing innan fornybar energi sidan dei starta med faget i 2008. No har dei søkt Norges Forskningsråd om midlar, og har med seg Sogn og Fjordane Energi, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune som viktige støttespelarar.

Les mer

Verdiskapingsplan med mål om 100 nye arbeidsplassar i året

27. februar 2014

Partnarskapen bak den nye verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane meiner 100 nye arbeidsplassar årleg er eit realistisk mål for Sogn og Fjordane. Fylkesutvalet handsamar utkast til verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 26. februar, og planen skal så ut på høyring.

Les mer

Møre og Romsdal fylkeskommune vil lære av Karriere Sogn og Fjordane

20. februar 2014

Rose Mari Skarset og Ole Kristian Myrbostad i Møre og Romsdal fylkeskommune var fredag 14. februar på besøk på Fylkeshuset for å lære om nyetablerte Karriere Sogn og Fjordane.

Les mer

Presentasjonar frå kurs i sakshandsaming

18. februar 2014

Kurset vert gjennomført som ein del av prosjekt kommunal næringsutvikling der Innovasjon Norge, fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunane jobbar saman for å bli betre på næringsutvikling.

Les mer

Nytt etablerarkurs i Sogndal 14. februar 2013

07. februar 2014

Første samlinga er gratis, og du får tilgang til ein erfaren bedriftsrådgjevar som kan rettleie deg vidare. I løpet av første samlinga bestemmer du deg om du vil gå vidare med kurset eller ikkje.

Les mer

Fylkeskommunen inviterer bedrifter med på ONS 2014

31. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer no bedrifter i fylket til å delta på fellesstand under den store oljemessa i Stavanger i august. Fylkeskommunen har reservert 200 kvadratmeter i hall D på messa.

Les mer

Miljøseminar for akvakultur 2014

31. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og FHL glede av å invitere til miljøseminar i Florø 4.-5. februar. Seminaret legg vekt på miljøspørsmål knytt til setjefisk og matfiskanlegg.

Les mer

Landbruks- og matpolitikk på Bulystkonferansen 2014

23. januar 2014

Buplikt, bygdebuaren og foredling og produksjon av lokalmat er noko av kjernen i Bulystkonferansen 2014. Og så kjem rikssynsar Jon Hustad for å snakke om dei «harde fakta for landbruket».

Les mer

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00