Foajeen på Fylkeshuset på Leikanger med utsikt mot utgangsdøra. I venstre kant står fire runde benker, to blå, ein grøn og ein raud. I høgre kant ser vi døra til Firdasalen, der fylkestinga på Leikanger vert haldne. Foto: Kulturnett Sogn og Fjord

Foto: Kulturnett Sogn og Fjordane

Hovudsamarbeidsutvalet

Hovudsamarbeidsutvalet er eit administrativt utval, som skal sikre eit godt arbeidsmiljø og målretta styring av ressursane i fylkeskommunen. 

Hovudsamarbeidsutvalet er først og fremst eit administrativt utval, som utfører lovpålagde oppgåver med delegert mynde frå politikarane. Utvalet er ein viktig aktør innan personalpolitikken, ved å

  • vere aktivt med i utviklings- og omstillingsprosessar
  • bidra i den overordna arbeidsgjevarpolitikken i fylkeskommunen ved å lage personalpolitiske retningsliner, reglement osv. 

Hovudsamarbeidsutvalet skal også bidra til å gjere Sogn og Fjordane fylkeskommune til ein målretta utviklingsaktør, ved å sikre samarbeid og samhandling i organisasjonen.

Utvalet har ti medlemer og er samansett av

  • representantar for fylkeskommunen som arbeidsgjevar
  • representantar for dei tilsette (fylkeshovudtillitsvalde og fylkeshovudverneombodet) 

Leiarvervet går på omgang mellom arbeidsgjevarsida og arbeidstakarane for to år om gongen.

Medlemer og varamedlemer

gjeld frå 01.01.2016 til 31.12.2017

Arbeidsgivarsida:

Medlem           Tore Eriksen
Varamedlem    Paal Fossdal

Medlem           Bekka Skaasheim
Varamedlem    Tor-Einar Holvik Skinlo

Medlem           Clara Øberg
Varamedlem    Dina Lefdal

Medlem           Ingebjørg Erikstad
Varamedlem    Synnøve Stalheim

Medlem           Jan Tore Rosenlund
Varamedlem    Eli Nes Killingrød

 

Arbeidstakarorganisasjonane:

Medlem         Hilde Kvamsås Aa (leiar)
Varamedlem   Ingvild Helle Bolstad

Medlem         Svein Torbjørn Sandvold
Varamedlem   Erna Hamrum

Medlem         Alf Reidar Myrstad
Varamedlem   Per Arne Strand, perm 2016/17, ny: Kari Margrete Fardal

Medlem         Elin Schei Stuhaug (nestleiar)
Varamedlem   Jarl Henrik Devik

Medlem        Olav Vestrheim Fylkeshovudverneombod (FHVO)
Varamedlem  Bente Kvåle FHVO sin varamedlem for møter i dette utvalet

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Tore Eriksen
Leiar
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Arvid Stenehjem
Sekretær
arvid.stenehjem@sfj.no
915 76 880

Eksterne lenker

Arbeidsmiljølova § 7 (om arbeidsmiljøutval)

Kommunelova § 25 (om administrasjonsutval)

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
Fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Åshild Kjelsnes
Fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
Rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713

Dokument