Elev i arbeid ved maskinene på treverkstad

Hospitering 30. og 31. oktober

Begge dagane startar vi kl. 10.00 og sluttar kl. 14.15. Måndagen er det oppmøte i kultursalen. Der blir det ei kort fellesøkt med orientering om dagane, før elevane blir fordelte etter dei utdanningsprogramma dei har meldt seg på.

 

Tysdagen møter de slik det er oppsett på timeplanen for dagen.
Timeplanane for aktuelle utdanningsprogram : 

Mat

  • Skulen har kantine som er open heile skuledagen. Servering av varm mat til hospitantane kl 11.45
  • Medfølgjande lærarar, som vi reknar med vil vere med rundt i klassene, får servert mat. 

Leiinga og rådgjevarar ved skulen vil vere tilgjengelege for spørsmål under hospiteringsdagane.  

Har de spørsmål i forkant, ta kontakt med: 

Rådgjevar: Magnar Aase
57 63 83 17/415 30 816
magnar.aase@sfj.no

Vi ønskjer dykk velkomne til Eid vidaregåande skule og håper de får nyttige og hyggelege dagar her.

Tips ein ven Skriv ut