btr 3dek 57h

Høyring – Regional strategisk plan for kysten 2018-2029

09. mars 2018

No kan du sei meininga di om korleis vi kan skape ein attraktiv med folkevekst, vekst og berekraft i næringslivet og mange gjestande.

Les meir ›

Høyringar

20. mai 2015

Når fylkeskommunen lagar planar og strategidokument inviterer vi lag, organisasjonar, kommunar, privatpersonar og andre til å påverke det endelege resultatet. Det vert gjort gjennom høyringar og offentleg ettersyn.

Les meir ›