www.eid.vgs.no

Berte og Hansine på Bulandet i Askvoll. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Helseovervaking

Trass i gjennomgåande god helsetilstand i fylket, går utviklinga i negativ lei på nokre område.

Det er også lokale skilnadar som gjeld helsetilstanden. Det er ei sentral oppgåve å finne årsakene til denne utviklinga. Fylkeskommunen har ansvar for å støtte kommunane i arbeidet med å kartlegge og analysere helsetilstanden.

Oversikt over helsetilstanden skal nyttast som innspel til regionale planstrategiar.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Anne-Lene Norman
Rådgjevar
Anne-Lene.Norman@sfj.no
415 30 378

Relaterte lenker