Illustrasjonsfoto med veg og fjell

Den viktigaste leiarstillinga på Vestlandet er ledig

Hordaland og Sogn og Fjordane søkjer prosjektleiar, som skal bli fylkesrådmann i det samanslegne storfylket.

Foto av dagsturhytta i Trivselsskogen på Sandane. Biletet er teke når det er mørkt, og vi ser lysa frå Sandane sentrum i det fjerne. Det ligg eit snølag på og rundt hytta, og vi har utsikt ned mot Sandane.

Sjå film om dagsturhytta

I løpet av 2018 får alle kommunane i fylket identiske dagsturhytter.

Foto frå opninga av den nye vegen mellom Olden og Innvik 1. mars 2018. Biletet syner regionvegsjef Helge Eidsnes, fylkesordførar Jenny Følling og ordførar i Stryn, Sven Flo rett etter opninga. Bak og rundt dei ser vi blå himmel, snøkledde fjell og masse folk.

Feststemning då Olden–Innvik vart offisielt opna

Ein feststemt fylkesordførar stilte i bunad under den store vegopninga, som markerte ferdigstillinga av ny og betre fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik.

Bilete frå utdelinga av prisen for beste ungdomsbedrift i fylket under Ungt entreprenørskapsforum Sogn og Fjordane 2018

Her er dei beste ungdoms- og elevbedriftene i fylket

EarthCase UB frå Årdal vgs vart kåra til beste ungdomsbedrift i fylket under Ungt Entreprenørskapsforum Sogn og Fjordane 2018.

16. mars 2018 |  Les meir ›
Illustrasjonsfoto av skitur

Stabilt lågt sjukefråvær i fylkeskommunen

Dei tilsette i fylkeskommunen er stort sett friske, viser årsstatistikken for 2017.

14. mars 2018 |  Les meir ›
Foto av ein liten unge, ca. eitt år, i ein sandkasse. Vi ser kroppen, men ikkje hovudet, og han/ho er kledd i grå joggedress. Det ligg ei grøn og ei rosa bøtte i sanden, i tillegg til ei anna grøn leike.

Sjå opptak av sjumilsstegkonferansen

Den årlege sjumilsstegkonferansen vart arrangert i Loen 14. og 15. mars. Tema var arbeidet med barn og unge, korleis vi kan sikre at dei blir tekne var på frå helsestasjon til fullført utdanning.

16. mars 2018 |  Les meir ›