Foto av tre unge jenter på ei bru i Førde. Dei er kledde i jeans og tynne jakkar. I bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

Dei fleste får førstevalet på vidaregåande

3 498 søkjarar til vidaregåande opplæring har no fått tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval. Dette er 88 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

Foto av to ungdomar, ei jente og ein gut, gåande over ei bru i Førde. Dei snakkar saman, ho har øyretelefonar på og han ber ei brusflaske.

No kan du kjøpe elev-pc

Alle nye vg1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå første skuledag. Du kan bruke eiga maskin eller kjøpe subsidiert pc gjennom vår ordning. Nettbutikken er no open for bestilling!

bilde av blom, fjord og fjell i bakgrunnen

Sogn og Fjordane + Hordaland = Vestland

To vestlandsfylke blir til eitt frå 1.1.2020. Les meir om samanslåinga på vlfk.no.

yv 5h 3hfc 24

Dugnad for auka kompetanse: Forskingsprogram reiseliv

Korleis kan vi utvikle næringane på ein måte som gjer at også velutdanna ungdom frå vårt fylke kan finne interessante arbeidsplassar? spør fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim i denne kronikken.

20. juli 2018 |  Les meir ›
Portrett av mobbeombod Aina Drage

Ho er det nye mobbeombodet

Aina Drage frå Høyanger er tilsett som mobbeombod i Sogn og Fjordane frå 6. august.

20. juli 2018 |  Les meir ›
fun 8qt 62z 6

No kan du søke midlar til rekruttering og kompetanseheving i sjømatnæringa

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar frå MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond), med søknadsfrist 20. august 2018. 

09. juli 2018 |  Les meir ›