Foto av blåserekke frå UKM-festivalen 2017. Vi ser nokre ungdomar som spelar ulike messinginstrument og som har notestativ framfro seg.

UKM 2018 er i gang

Er du mellom 13 og 20 år og ønskjer å delta i UKM? No kan du melde deg på UKM 2018!

Foto av Kristin Sønnerheim som nettopp har fått fylkeskulturprisen 2017. Ho held diplomet og ein blomsterbukett i hendene og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

«Mor Aurlandsdalen» heidra med fylkeskulturprisen

Kristin Sønnerheim har lagt ned mykje arbeid for å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta. I ein alder av 85 år får ho fylkeskulturprisen som takk for innsatsen.

Dronning Sonja kjem til Firda vgs ute gåande på ein veg og blir tatt i mot av alle skuleelevane og barneskuleelevar i Gloppen langs vegen, og blir følgt fram til døra av rektor Hallgeir Hansen og elevrådsleiar Hanne Hjartås med fleir. Gråkald morgon i november. Rektor og dronning snakkar med kvarandre.

- Det må vere ein draum å gå på Firda vidaregåande skule!

Det sa Dronning Sonja til elevane då ho delte ut årets skulepris for likeverd og inkludering til tilsette og elevar ved Firda vgs på Sandane. 

Foto av direktør ved Vestlandsforsking, Merete Lunde og Erik Kyrkjebø ved Høgskulen på Vestlandet utanfor Høgskulen sitt nyast bygg på Campus i Sogndal.

Fylkeskommunen med på teknologiløft for fylket

Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking skal i gang med eit stort prosjekt om digitalisering, automatisering, robotikk og data. Sogn og Fjordane fylkeskommune har planar om å delta i prosjektet med seks millionar kroner.

15. desember 2017 |  Les meir ›
Foto frå fylkesve 700 gjennom Sandane sentrum

2,3 millionar til tettstadutvikling og stadforming

Fem kommunar i Sogn og Fjordane får til saman over 2,3 millionar kroner til tettstadforming og stadforming i 2017. Gloppen kommune får den største løyvinga i år.

15. desember 2017 |  Les meir ›
Illustrasjon med fylkesvåpena til Sogn og Fjordane og Hordaland.

Første møte i fellesnemnda 18. desember

Fellesnemnda som skal førebu samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar skal møtast 18. desember på Flesland. Nemnda skal mellom anna gjere vedtak om leiar og organisering av arbeidet framover. 

12. desember 2017 |  Les meir ›