Foto: Rolf M. Sørensen - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Foto: Rolf M. Sørensen - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Handlingsprogram

Fylkesdelplan for klima og miljø vart i 2009 vedteke med eit eige handlingsprogram.

Tiltaka i denne delen legg føringar for klimaarbeidet til fylkeskommunen. For å halde desse oppdaterte og aktuelle vart desse reviderte i desember 2015.

Programmet som no ligg føre gjeld for 2016-2017.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Mie Dahl Pind
Rådgjevar, klima og miljø
Mie.Dahl.Pind@sfj.no
45118231

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette