Foto av Kristin Sønnerheim som nettopp har fått fylkeskulturprisen 2017. Ho held diplomet og ein blomsterbukett i hendene og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Kristin Sønnerheim fekk fylkeskulturprisen 2017. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkeskulturprisen

Fylkeskulturprisen vert kvart år delt ut til ein eller fleire personar, eit lag eller ein organisasjon frå Sogn og Fjordane som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege, eller kreativitet og evne til nyskaping.

Hovudutval for kultur og næring bestemmer kven som får prisen etter forslag frå innbyggjarane. Prisen blir delt ut på ei samling i fylkestinget. No kan du føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2018 i skjemaet under.

 

Tidlegare vinnarar

 • 2017: Kristin Sønnerheim
 • 2016: Ove Henning Solheim og Dans Utan Grenser
 • 2015: Hilde Bjørkum
 • 2014: Kari Støfringsdal
 • 2013: Malakoff Rockfestival
 • 2012: Bremanger musikklag
 • 2011: Kari og Claus Kvamme 
 • 2010: Sigrid Terese Moldestad
 • 2009: Nedre Jølster Bilelag
 • 2008: Oddbjørn Hjelmeset
 • 2007: Oddvar Torsheim
 • 2006: Norsk Forbund for utviklingshemma
 • 2005: Kari Standal Pavelich/Michael Pavelich
 • 2004: Signe Lise Larsson Bergheim, Gloppen Leyeune Avdal, Årdal og Jorunn Reina, Førde
 • 2003: Norvald Tveit
 • 2002: Gruppa FABEL
 • 2001: Sigmund Eikås
 • 2000: Terje Ness
 • 1999: Musikkprosjekta i Årdal
 • 1998: Knut Rumohr
 • 1997: Vevringutstillinga
 • 1996: Leikanger Mannskor
 • 1995: Dale U.L.
 • 1994: Ludvig Eikaas
 • 1993: Kinnaspelet
 • 1992: Helge Bydal/Martinius Grov
 • 1991: Oddleif Fagerheim
 • 1990: Gloppen Jentekor
 • 1989: Honndalstausene
 • 1988: Audhild Viken
 • 1987: Rolf Losnegård/Jon Tolaas
 • 1986: Olav Stedje
 • 1985: Olaf Befring/Svein Brandsøy
 • 1984: Sundagsskulearbeidet
 • 1983: Rolf Myklebust
 • 1982: Siv Jørstad/Inge Rotevatn
 • 1981: Per Knut Aaland/Fotballgruppa i Sogndal I.L.
 • 1980: Ragnar Vigdal

Retningsliner

Retningslinene for tildeling av fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane vart vedteke i hovudutval for kultur, sak 55/13: 

Formål

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan kvart år dele ut ein fylkeskulturpris. Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i fylket. Kulturprisen kan gjevast til personar, lag og organisasjonar:

 • som høyrer heime i fylket
 • som viser evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege
 • som har talent, viser kreativitet og evne til nyskaping

Ein vil særleg vere oppteken av at prisen skal vere til inspirasjon for aktørar som står sentralt i arbeid med å halde ved like og vidareutvikle det kulturelle mangfaldet i fylket.

Søknad og handsaming

Hovudutval for kultur avgjer om prisen skal delast ut og kven som skal få den. Ei innstillingsnemnd utpeika av hovudutval for kultur vurderer og innstiller kandidat(ar) til fylkeskulturprisen.

Tildelinga av fylkeskulturprisen vert offentleggjort når hovudutval for kultur har gjort vedtaket sitt. Utdelinga skjer i samband med ei fylkestingsamling kvart år. Grunngjevinga frå hovudutvalet vert lagt fram av leiaren i hovudutvalet, medan fylkesordføraren står for sjølve utdelinga.

Skjema for å føreslå kandidatar

Frist: 15. oktober 2018

Kontaktinformasjon til den som nominerer:

Vedlegg

Du kan sende eventuelle vedlegg til postmottak.kultur@sfj.no. Merk med kva nominasjon vedlegget gjeld.


Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ingebjørg Erikstad
ass. fylkesdirektør
Næring og kultur
ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00