To gutar på yrkesfag

Foto: Magne Sellevold/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fagopplæringsnemda

Fagopplæringsnemda uttaler seg i alle saker som vedkjem fag- og yrkesopplæringa før fylkeskommunen fattar vedtak i sakene (§4-8).

Det er eit krav at partane i næringslivet skal ha fleirtal i fagopplæringsnemnda.

Nemnda si rolle er særleg knytt til:

 • kvalitet i opplæringa
 • dimensjonering opplæringstilbodet
 • rådgjeving om fag- og yrkesopplæring
 • regional utvikling

Sogn og Fjordane fylkeskommune har vedteke å ha ei fagopplæringsnemnd med 11 medlemar, der arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane har til saman seks representantar. Vidare er det to politisk valde representantar, ein elev, ein lærling og ein frå lærarorganisasjonane.

Medlemer i fagopplæringsnemnda  2016 -2019

 • Nils P. Støyva, LO (leiar)
 • Jan Atle Stang, NHO (nestleiar)
 • Gunnlaug Olsvoll Røed, KS
 • Hans-Jacob Sunde, VIRKE
 • Hildegunn Tretteteig, YS
 • Eli Grov Østerbø, LO
 • Alf Reidar Myrstad, Lærarorganisasjonane
 • Henrik Oppen, Ap hovudutvalet for opplæring
 • Karen Marie Hjelmeseter, Sp hovudutvalet for næring og kultur
 • Pia Vee Høl, lærlingrepresentant
 • Joakim Gram Haugum, elevrepresentant
 • Jan Erik Øygard, observatør, representant for opplæringskontora

Leiar og nestleiar byter verv etter to år.

Medlemmer i arbeidsutvalet

 • Nils P. Støyva, LO (leiar)
 • Jan Atle Stang, NHO (nestleiar)
 • Henrik Oppen, Ap hovudutvalet for opplæring
 • Karen Marie Hjelmeseter, Sp hovudutvalet for næring og kultur

IMG_1998.JPG

F.v.: Jan Atle Stang, NHO, Alf Reidar Myrstad, lærarorganisasjonane, Joakim Gram Hauglum, elevrepresentant, Nils P. Støyva, LO, Karen Marie Hjelmeseter, Sp HNK, Eli Grov Østerbø, LO, Jan Erik Øygard, representant opplæringkontora, Gunnlaug Olsvoll Røed, KS, Henrik Oppen, Ap HO, Hildegunn Tretteteig YS. Pia Vee Høl, lærlingrepresentant og Hans-Jacob Sunde, Virke var ikkje tilstade når bilde vart teke. Foto: Matias Helgheim/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Nils P. Støyva
Leiar
nils.petter.stoyva@lo.no
911 03 124

Jan Atle Stang
Nestleiar
jas@nho.no
905 76 419

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
Fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Åshild Kjelsnes
Fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
Rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713