www.eid.vgs.no

Elevrådstyre og Elevtillitsvalde

Elevrådsstyret 2016/17

Elevrådsstyret Eid vgs h 2016_MG_3729_srgb.jpg

Elevrådsleiar:   Vibeke Bjørhovde Haus, 2STA
Nestleiar:          Ingar Hjelle, 2AUA
Sekretær:         Birgitta Tommysdottir Skille, 1TPB      
Styremedlem:   Ingrid Tykhelle Kayser, 3STA
                         Johanne Drageseth, 3STB

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og eitt styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.
Tips ein ven Skriv ut