• To elevar ser på ein pc-skjerm

  Elev-pc

  Alle elevar skal stille med pc kvar dag på skulen. De kan lese meir om elev-pc ordninga for vg1-elevar i Sogn og fjordane her: Elev-PC. Der står all informasjon om ordninga med elev-PC, modellar, finansiering, betilling og anna.

 • Teikna skulebuss

  Skuleskyss 2018/2019

  Alle må søkje skuleskyss på https://skuleskyss.sfj.no. Dette gjeld også sjølv om du hadde skuleskyss siste skuleår. Du kan bruke det gamle kortet ditt viss du har frå før.

 • Elevar og lærarar i trappa foran Eid vgs

  Velkomen til skulestart måndag 20.august

  Hugs å svare på tilbod om skuleplass. Viss du har svart på førehand, treng du ikje å svare.

Fleire saker ›