Foto av dagsturhytta i Trivselsskogen på Sandane. Biletet er teke når det er mørkt, og vi ser lysa frå Sandane sentrum i det fjerne. Det ligg eit snølag på og rundt hytta, og vi har utsikt ned mot Sandane.

Dagsturhytta i Gloppen var den første til å bli opna og ligg på staden Draumekvila i Trivselsskogen på Sandane. (Foto: Geir Skagen)

Dagsturhytta

I løpet av 2018 skal kvar kommune i Sogn og Fjordane ha fått på plass dagsturhytter med nynorske turbibliotek på eit turmål i kommunen.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane sjølve. Utgangspunktet er visjonen i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv: Fysisk aktivitet for alle.

Presentasjonsfilm

Her kan du sjå ein presentasjonsfilm av dagsturhytteprosjektet, frå monteringa av hytta på Ytre Eikum i Luster. Filmen er laga av Falkeblikk Film Productions.

Gloppen først ut

Hytta i Gloppen var den første til å bli opna. Opninga fann stad 8. desember 2017, i sludd og snøvêr, men med opningskonsert med Good Time Charlie og svært god stemning på Draumekvila i Trivselsskogen.

Hyttene i Gloppen, Jølster, Eid, Luster og Flora er også på plass og vert opna utover våren 2018.

Oversikt over kvar det er/kjem hytter

Kommune Plassering Planlagd montering
Askvoll Nyksvatnet November 2018
Aurland Vinjaåsen Oktober 2018
Balestrand Gulleplenipa Oktober 2018
Bremanger Veten 2019
Eid Naustdalskamben På plass
Fjaler Bygdeheia November 2018
Flora Fløgjen ved Hatlesetnipa På plass
Førde Viefjellet November 2018
Gaular Kårstadskaret November 2018
Gloppen Draumekvila i Trivselsskogen På plass
Gulen Løypingsåsen Desember 2018
Hornindal Nakkebruna Oktober 2018
Hyllestad Sørefjordsvatnet Desember 2018
Høyanger Synken Oktober 2018
Jølster Fugledalen På plass
Leikanger Eggjahaugane Oktober 2018
Luster Ytre Eikum På plass
Lærdal Mjølkeflaten Oktober 2018
Naustdal Steinkorsen November 2018
Selje Risnakken Oktober 2018
Sogndal Stedjeåsen Oktober 2018
Solund Avløypeneset November 2018
Stryn Kloppemyra Oktober 2018
Vik Ikkje bestemt 2019
Vågsøy Kletten Oktober 2018
Årdal Moakamben Oktober 2018


I Fylkesatlas kan du også sjå i kart kvar hyttene skal kome. Kartet blir oppdatert etter kvart som fleire kommunar bestemmer plassering for hytta si.

Lågterskeltilbod

Dagsturhytta skal vere eit lågterskeltilbod for turgåarar. Ho er om lag 15 kvadratmeter og har verken varme, straum eller sanitæranlegg. Hytta er ein plass for å ete matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. Ein del kommunar har i tillegg bestemt seg for å byggje ein utedo i tilknyting til hytta. Om lag halvparten av kommunane vil også installere solcellepanel i hytta, medan andre igjen utstyrer hytta med varmeomn.

Plasseringa av hyttene er valt/skal veljast ut av administrasjonen i kommunen – eller ved hjelp av lokalt engasjement.

Nynorsk turbibliotek

Hyttene er utstyrte med eit minibibliotek med bøker til bruk på staden, for å stimulere til lesing og for å gjere kjent god, nynorsk barnelitteratur. Boksamlinga er sett saman av hovudsakleg barnebøker. Folkebiblioteka har tilsynet med turbiblioteka i kommunane sine og supplerer med eigne bøker om friluftsliv, natur, segner og eventyr, lokale kulturminne, turmat, dyreliv, dikt og anna.

Fylkesbiblioteket har søkt og fått midlar frå Nasjonalbiblioteket til eit toårig prosjekt for å skape aktivitet og stimulere til bruk av både hyttene og turbiblioteka, og for å prøve ut kombinasjonen kultur og fysisk aktivitet/tur. Nasjonalbiblioteket løyvde 400 000 kr til prosjektet i 2017, og fylkesbiblioteket har søkt om tilsvarande sum for 2018. Midlane skal gå til fleire turnear med m.a. teater og forfattarbesøk i dagsturhyttene i 2018 og 2019. Målgruppene er barnehagar, skular og flyktningar.


Foto av det nynorske turbiblioteket inni dagsturhytta på Sandane.
Turbiblioteket i hytta i Trivselsskogen på Sandane.

Blir bygde i Masfjorden

Hytta er teikna av Rojo arkitekter i Trondheim og blir bygd av Reknes Byggjevarer. Dei byggjer hyttene på lageret sitt i Masfjorden, før dei blir frakta til stadane der dei skal monterast.

Dagsturhyttene blir i hovudsak finansierte ved hjelp av spelemidlar, med pengar frå Sparebankstiftinga og momsrefusjon.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00