www.eid.vgs.no

Born og ungdom

Ungdomsundersøkinga «Helse, miljø og livsstil i Sogn og Fjordane» er ei langgåande undersøking, med kartleggingar i 2011, 2013 og 2015. 

Her følgjer vi fleire av dei same elevane frå 6. til 10. klasse. 25 av kommunane i fylket deltok i dei to første kartleggingane. Resultat frå undersøkingane finst også i Fylkesspegelen og i Samhandlingsbarometeret

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Anne-Lene Norman
Rådgjevar
Anne-Lene.Norman@sfj.no
415 30 378

Relaterte lenker