Behov

I alle innkjøpsprosessar er det viktig å tenkje nøye gjennom kva behov vi har – kva treng vi?

Korleis definere behovet?

Tenk over

  • kva treng du eigentleg? Kva er minstekravet?
  • kan behovet dekkast på andre måtar anna enn å kjøpe inn?
  • finst det ein rammeavtale som dekker behovet?
  • er behovet gjentagande?
  • finn ut kor mykje de har brukt på tilsvarande tidlegare

Miljø

Ved å konsentrere deg om det reelle behovet, i staden for løysingar, opnar du opp for andre løysingar som kan vere både rimelegare og mindre miljøbelastande. Sjå anskaffingar.no sine nettsider om miljøbevisste innkjøp

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven