www.eid.vgs.no

Plakat for barnehagekonsertane 2015. Copyright: Rikskonsertene.

Plakat for barnehagekonsertane 2015. Copyright: Rikskonsertene.

Barnehagekonsertane

Barnehagekonsertane er eit tilbod til born i alderen tre til fem år og har vore eit spleiselag mellom Rikskonsertane og fylkeskommunane.

Rikskonsertane er no lagt om til Kulturtanken, Kulturdepartementet sin eigen etat for kunst og kultur til born og unge i skulen.

Barnehage ligg ikkje i mandatet til Kulturtanken, men spleiseordninga vert gjennomført også i 2017. I løpet av året vil Kulturtanken sjå på ulike løysingar for kunsttilbod i barnahagar.

Om lag 80 barnehagar i Sogn og Fjordane er med på ordninga og får ein konsert per år. Det vert lagt opp til at barna skal medverke på konsertane på ulike måtar, og det vert nytta eit stort spekter av utøvarar i alle sjangrar. Både distriktsmusikarar, fylkesmusikarar og frilansmusikarar frå inn- og utland er med. 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Øyvind Lyslo
Musikkprodusent
oyvind.lyslo@sfj.no
901 13 433

Relaterte lenker

Eksterne lenker