Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Tid: torsdag 15. november 10:00 - 15:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fylkesraa...