Møte i hovudutvalet for næring og kultur

Tid: tirsdag 23. oktober 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...