Planforum. Hyllestad kommune og Førde kommune

09:00 Hyllestad kommune. Framlegg til utkast av KPL samfunnsdel før høyring

12:00 Førde kommune - oppstart og planprogram for rullering av KPL samfunnsdel og arealdel

Arrangør: FRM STAB V/TORBJØRN HASUND
: Videokonferanse mellom Fylkeshuset i Leikanger og Storehagen Atrium i Førde.
Tid: onsdag 13. desember 09:00 - 15:00