Planforum. Luster kommune og Flora kommune

09:00 Luster kommune - samfunnsdel og arealdel. Utkast til samfunnsdel har vore på høyring, det same gjeld oppstart og planprogram for arealdelen.

12:00 Flora kommune. Historisk del av Florø sentrum. Diskusjon av moglegheiter og avgrensingar før formelt oppstart av planarbeid

Arrangør: FRM STAB V/TORBJØRN HASUND
: Videokonferanse mellom Fylkeshuset i Leikanger og Storehagen Atrium i Førde.
Tid: onsdag 22. november 09:00 - 15:00